Lijst van internaten in Nederland

Een lijst van internaten, kostscholen, pensionaten, (groot-)seminaries, klein-seminaries, juvenaten, schippersinternaten, kindertehuizen en (gezondheids- en herstellings-)koloniehuizen in Nederland—in het algemeen, instituten waar jongeren tussen 0 en 25 jaar, die voor kortere of langere tijd buiten het gezin moeten of willen wonen, gehuisvest zijn en mogelijk aldaar of in de nabijheid een erkende opleiding volgen.

Gebruikte afkortingen

Schooltype

Overige afkortingen

 • - = het jaar of eerder dan (gegevens v.n.l. afkomstig van sociale netwerksites)
 • + = het jaar of later dan (gegevens v.n.l. afkomstig van sociale netwerksites)
 • B.J. = Bijzonder Jeugdwerk
 • FIOM = Stichting Fiom, tot 1975 FIOM, de 'Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind'
 • JV-VO = Jeugdvorming en Volksontwikkeling
 • Part. = Particulier
 • P.C. = Protestants-christelijk
 • R.K. = Rooms-Katholieke Kerk
 • St. = Sint
 • stg. = Stichting
 • V.B.S. = Vorming Buiten Schoolverband

Internaten in Nederland

Provincie Drenthe

plaats naam, organisatie(s) en archief schooltype vanaf tot info & links
Aalden B.J.-internaat "`t Witte Zand", Gelpenberg 1954- 1994+ 't Witte zand
Assen "De Prinsenhof" (gezins)internaat, Beilerstraat 149, later ook Beilerstraat 59-61-63 ( -1993), "De Lariks", de Lariks 1 (1993- ) 2001-
Assen internaat "In Patria", Klenckestraat 11a
Assen B.J.-kindertehuis "Eakinga" Assen nu
Assen Huize Marthijn 1976- 1985+
Eelde De Eekwal (internaat en school), Heirweg 1969- 1993+
Emmer-Compascuum "St. Alphonsus" pensionaat van de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, Hoofdkanaal OZ 81-82 1914 of 1925 1993+ Zusters van O.L. Vrouw
Fluitenberg Het "Noorderhuis" kinderkoloniehuis tot 1971 daarna medisch kindertehuis 1924 1979 Noorderhuis
Geeuwenbrug dan gem. Diever "De Eikenhorst": jongens VBS-kamp, JV-VO-kamp en later B.J.-internaat, landgoed De Eikenhorst Geeuwenbrug 4 langs de Drentse Hoofdvaart 1949 1999+
Hoogeveen jongensinternaat "Instituut Beekman-Ockels" (in het oude Carmelietenklooster), Brinkstaat 1960 1980-
Rolde jongenskamp / B.J.-internaat "Papenvoort", Papenvoort 21 1939 1997 stg. Yorneo
Rolde Huize Mariencamp; internaat Z-opleiding, Stroetenweg 15 1964 2009 de Trans; Werken & Leren
Vries Maria Christina 1974- 1978+
Zuidwolde B.J.-kamp / -internaat "Ten Arlo" 1946- 1948+
Zweeloo B.J.-internaat "'t Witte Zand": R.K. kindertehuis van 8 tot 14 jaar 1975- 1995+ 't Witte Zand

Provincie Friesland

plaats naam, organisatie(s) en archief schooltype vanaf tot info & links
Appelscha B.J.-internaat "Aekinga"" , Aekingaweg 4 1930- 2003+ BJ Aekinga[dode link]
Appelscha "Huize Beatrixoord" 1922 1962 stg. Beatrixoord
Beetsterzwaag Lyndensteyn Cornelia Stichting 1905 1965 Cornelia stg.
Bolsward Weeshuis 1553 1954 de Bolswarder stg.
Bolsward internaat Zusters Franciscanessen van Bennebroek, de Dijkstraat 1851 1866 Franciscanessen, franciscaansebeweging.nl (pagina niet meer beschikbaar)
Bolsward tehuis Bolsward door de orde der Maristen Paters Maristen / Broeders Maristen) 1954- 1957+ Maristen
Dokkum Weeshuis, 1614 markt 1574 1922
Franeker (zwarte) Hervormd Diakonie Weeshuis, Godsacker 15 1598?-1668, Marktplein (1668-1854), "Botniastins" (1854-1948), Breedeplaat 1 hoek Voorstraat 1948
Franeker (blauwe) Klaarkampster Weeshuis, "de Mauritsbrug" in de Dijkstraat hoek met de Godsacker (1597-1888), Voorstraat 74 (1888- ) {archief Gemeente Franekeradeel} 1597 1946+
Harlingen R.K. Sint Anna meisjespensionaat van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek, Romastraat klooster (1855-1897, Hofstraat 19 (1897-1982) 1870 1976 Franciscanessen[dode link]
Harlingen Maritieme Academie Harlingen, voorheen Noordzee College Harlingen 1958 heden Maritieme Academie Harlingen
Heerenveen Huize Violetta een nazorg kolonie van het Groene Kruis, een doorgangshuis en tehuis, Aengwirderweg 57 Terband 1935- 2003+
Hemrik B.J.-tehuis Sparjebird 1945 1951
Leeuwarden Old Burger Weeshuis, Nieuwestad 108 1534 1933
Leeuwarden het Nieuwe Stads Weeshuis 1676 1953 Nieuwe Stads Weeshuis
Leeuwarden H. Fredericus weeshuis door de Zusters van Liefde van Tilburg, Ooster Kruisstraat of Weeshuisstraat, R.K. Liefdegesticht 1882 1786 1938 Zusters van Liefde
Leeuwarden internaat Bronsgeest, Emmakade 4 1964- 1968+
Lekkum Herbergh De Soete Hofstee internaat, Mearsterpaed 8 geen 1980 nu Hofstee De Soete
Lemmer Prinses Beatrix internaat 1967- 1969+
Lemmer Het Kompas (schippersinternaat), Villa Novalaan 1 geen nu Stg Meander
Rijs Huize Mooi Gaasterland kinderkoloniehuis en later (medisch-)kindertehuis door de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 1947 2011 Dochters v. O-L-V v/h H. Hart
Schiermonnikoog weeshuis / vak. kolonie "Egbert" 1969- 1969+ kolonie Schiermonnikoog
Sneek Old Burger Weeshuis (Sneek) 1581 1939
Terschelling Campus 'Willem Barentsz' (studentenhuisvesting HZS Willem Barentsz) HBO 1875 heden
Westernijkerk Tjallinga Weeshuis, in 1877 verhuisd naar Huizum 1541 1877
Wolvega internaat "De Lindevallei" (technisch onderwijs) Broedercongregatie Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten Amsterdam, Eikenlaan 45 1958 1978
Workum Stads- of BurgerWeeshuis, (1641- ), nieuwe Stads-weeshuis (1867- ) 1641 1940

Provincie Gelderland

plaats naam, organisatie(s) en archief schooltype vanaf tot info & links
Apeldoorn Berghorst Weeshuis, Vosselmanstraat 260 op het Loo 1910- 1942+
Apeldoorn kindertehuis "Noordhoorn", Loolaan t/o paleis het Loo daarna Wilhelminapark 7 1947- 1976+
Apeldoorn Meisjes-weeshuis der Hervormde Gemeente van Apeldoorn, Jachtlaan 1806
Apeldoorn 'Nieuw Hoogt' aan de Jachtlaan
Apeldoorn Aartsbisschoppelijk Kleinseminarie Arnhemseweg m.o. 1935 ca. 1973
Apeldoorn Nicolaas Stichting Leefgroephuizen, Het Bakhuis 17 (dependance van het schippersinternaat Sint Nicolaas in Apeldoorn voor kinderen van kermisexploitanten die naar het voortgezet onderwijs gaan 1988 nu
Apeldoorn Huize Boszicht P.C. 2e-doorgangshuis / kindertehuis, Mauristlaan 26 ( -1921), Kon. Hortenzelaan / Lodewijklaan (1921- ) 1895 1963+
Arnhem Burgerweeshuis (nu Historisch Museum), Bovenbeekstraat 21 1843 1920 Stg. het Burger en Nieuwe Weeshuis
Arnhem liefdesgesticht "Insula Dei" weeshuis door de Zusters van Liefde van Tilburg, Walburgplein 18 1863 1944 Zusters van Liefde
Arnhem meisjesinternaat Insula Dei (kweekschool) Zusters van Liefde van Tilburg (voormalig sanatorium Huize 'Sacré Coeur'van de Sociëteit van het H. Hart van Jezus), Velperweg 142 1912- 1942+ Zusters van Liefde
Arnhem Huize Klarenbeek; internaat van de Nutskweekschool voor Onderwijzers (opgegaan in de PABO Arnhem en nu onderdeel Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN) 1906- 1940+ HAN
Arnhem internaat Christine Baderhuis van de Arnhemsche Vereeniging Kleuterzorg met onder andere de opleiding tot kinderverzorgster, Tivolilaan 23 / Amsterdamseweg 145 1928 1970+
Arnhem Imelda kindertehuis Karmelitessen, Agnietenstraat 1959- 1965+ Karmel.
Arnhem internaat meisjesschool van het Centraal Instituut voor de Opleiding tot Sportleiders (CIOS), Huis Angerenstein m.o. 1958 1987
Arnhem internaat Klein Tadema State, Roellstraat 2 1964- 1966+
Arnhem schippersinternaat "Stella Maris" van Stg. Insula Dei van de Zusters van Liefde van Tilburg, landgoed Rennen Enk 1953 1989 Zusters van Liefde
Arnhem St. Nicolaas internaat Broeders van Maastricht (schippersinternaat voor jongens); W.O.-II verhuis naar Zevenaar sinds 1955 Nijmegen 1937 ca. 1940 St. Nicolaasinternaat
Beek (Ubbergen) pensionaat Notre Dame des Anges bij Villa Ter Meer (Reguliere) Kanunnikessen van de H. Augustinus m.o. 1903 1971
Beek (Ubbergen) meisjesinternaat Zusters van de Choorstraat 1941 1954
Beek (Ubbergen) part. internaat "Pius XII" te Malden in 1960 verhuisd naar Beek 1961- 1966+
Beekbergen B.J.-internaat 'De Kuil' (jongens-internaat/-kamp), Stoppelbergweg 40 m.o. 1960- 1999+
Berg en Dal internaat Broeders van Huijbergen 1961- 1961+ Br. v. Huijbergen
Berg en Dal Juvenaat Broeders van Barmhartigheid van Sint Joannes de Deo, Zevenheuvelenweg 54 m.o. 1960 1968
Borculo jongereninternaat / kindertehuis "Klein Borculo" Leo-Stichting Groep (LSG) door Broeders van Amsterdam (1898-1908) daarna de Fraters van Utrecht (1908-19xx), Wessel van Eylllaan 15 1898 1978+ Fraters van Utrecht LSG-Rentray
Borculo internaat De Dijkhoeve, Kreunertweg 2013 -
Borculo [VOF] internaat Het Witte Huis, Ruurloseweg 7 1963- 2000+ Het Witte Huis
Brummen internaat 'Schoonaerde' R.K. opleiding gezins- en bejaardenverzorging later MSPO door de Derde Orde (minderbroeders) van de Franciscanen, Engelenburglaan m.o. 1945 1978
Culemborg Elisabeth Weeshuis 1560 1952 Museum Culemborg
Culemborg Aartsbisschoppelijk Kleinseminarie "Kuilenberg" door Jezuïeten Aartsbisdom Utrecht m.o. 1818 1935 Jezuïeten
Culemborg internaat Zusters van JMJ, Ridderstraat 18 1852 1977
Culemborg Protestants Christelijk internaat, Slotstraat 13 1951- 1978+
Dieren van Kinsbergen B.J.-jongenskamp/internaat met opleiding tot varensgezel, Zutphensestraatweg 1940- 1995+
Duiven Instituut Geubbels door leken geleide R.K. jongenspensionaat 1892+ 1944
Ede kindertehuis Zonneoord 1930- 1987+
Ederveen B.J.-tehuis "Marienhof" 1946 1949
Eefde Rentray Nederlands Mettray, Mettrayweg 25 1995- nu LSG-Rentray
Elburg Weeshuis der Hervormde Gemeente, Van Kinsbergenstraat 1585 17xx
Ellecom Huis Buitenzorg, vanaf 1928 koloniehuis "Veluwezoom", sinds 1936 "de Ketelaar" van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden (CGK), Zutphensestraatweg 66 1928 1971+ de Ketelaar
Emst Huize Norel, Heerderweg 49 1966- 1993+
Epe Anthonieshof 1964- 1975+
Epe kindertehuis/kolonie Pelzerkamp 1937 1957 Pelzerkamp[dode link]
Ermelo Groot Emmaus Christelijke Inrichting voor Achterlijk Kinderen 1909- 1909+
Gorssel Evang. Luthersch Weeshuis 1914-
Gorssel Huize Dorth t'Joppe kinderkolonie 1957- 1967+
Groenlo R.K. Pensionaat St. Jozeph 1863-1908 en (1924- ) voor meisjes (M)ULO Zusters Franciscanessen van Mariadal (1846-1994), Nieuwstad 14 (Nu Scholengemeenschap Groenlo) m.o. 1863 jaren 80 Franciscanessen[dode link]
Groesbeek Huize Beatrix 1964- 1967+
Groesbeek Huize Bayard (internaat) R.K. school voor speciaal basisonderwijs Carolus, Nijmeegsebaan ca. 1975
Groesbeek B.J.-internaat Kemnade, Nijmeegsebaan 11; eerst voor uitsluitend meisjes, eind jaren 70 overgaand in een gemengd internaat voor kinderen tot 18 jaar 1964- 1992+
Groesbeek internaat voor meisjes Mariënendaal (bij Mariënendaal klooster), Hoflaan 6 1940- 1972
Groesbeek internaat "Werkenrode" (vakopleiding / beroepsopleiding) door de Broeders van Huijbergen, Nijmeegsebaan 9 1961/3 1996 Br. v. Huijbergen
Harderwijk Burgerweeshuis, gebouw hoek van de Markt en de Donkerstraat, sinds 1651 gebouw op de hoek van de Korte Kerkstraat en het Kerkplein (de Wheme) en sinds 1872 Kerkplein 3 1555 1937 Burgerweeshuis Harderwijk
Harderwijk Huize Westerholt, Smeepoortstraat 1 1903- 1985+
Harreveld jongens (vak)internaat Harreveld, Kerkstraat m.o. 1954- 2003+
Harreveld St. Vincentius internaat, Kerkstraat 1956- 1989+
Harreveld IJsselstein B.J.-jongenskamp met opleiding tot varensgezel 1940- 1943
Hattem Seminarie voor late roepingen Congregatie van de H. Geest 1957 1970
Hoenderloo 'Hoenderloo'; doorgangshuis / stichting / jongenshuis/ dhg 1851 nu Hoenderlo groep
Hummelo kamp De Tol 1940 1970 De Tol
Lievelde groot-Seminarie van de Paters Maristen (Lievelde-Lichtenvoorden) 1950 1958+ Maristen
Lievelde Huize Loreto, Kloosterstraat 5 1965- 1976+
Lochem kamp / internaat B.J.internaat Ampsen, Ampsenseweg 1952- 2005+ B.J. internaat
Lunteren Dr. de Visserhuis 1950- 1966+ Dr. de Visserhuis
Lunteren jongens-internaat "Mooi Lunteren", Dorpsstraat 1946- 1946+
Nijkerk Particulier Gereformeerd Burgerweeshuis Nijkerk, vml. Catharinaklooster (1637-1860), Vetkamp 28 (1860- ); later Kinderhuis West-Veluwe 1637 1972 Weeskinderen
Nijmegen Papengas ('t oude Weeshuis ?) ca. 1950
Nijmegen "Arme Borgeren Kinderen Weeshuis" sinds 1817 Prot. Kinderen Weeshuis, Begijnenstraat 1560 voor 1982
Nijmegen Arme Kinderen Weeshuis (AKW) in vml. klooster Hessenberg sinds 1817 R.K. Weeshuis Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten (Broeders van Amsterdam), Doddendaal Kroonstraat 150 1638 1953
Nijmegen internaat "Kwakkenberg" (van Chr. kweekschool/P.A "De Klokkenberg", Kopse Hof), Huis aan de Oude Stadsgracht (1849-1926) en Ubbergseveldweg 19 (1926-1969) m.o. 1849 1969 HAN
Nijmegen internaat van de R.K. kweekschool Mater Dei en internaat van het Gymnasium/lyceum HBS/MMS/ tot 1953 'Mater Dei' door de Dominicanessen van de H. Familie per 1911 Rosastichting, Dennenstraat 95-101 te Neerbosch (1850-1910) en Berg en Dalseweg 209 (1910- ) m.o. 1848 jaren '80 Rosa-stg. Dominicanen Nl
Nijmegen kleinseminarie tot 1966 en R.K. internaat Sint Dominicus College-Neerbosch door de orde der Dominicanen, Nieuwstraat en vanaf 1925 Dennenstraat 135 m.o. 1856 1988+ Dominicanen Nl
Nijmegen weesinrichting later kinderdorp "Neerbosch" (de Lindenhout stichting), Lange Brouwerstraat (1863-1867) en daarna Neerbosch 1863 2001 kinderdorp Neerbosch de Lindenhout
Nijmegen R.K. Canisuus College internaat door de orde der Jezuïeten (voortzetting van het college te Sittard vanaf 1851), Berg en Dalseweg 81 m.o. 1898 1967 Jezuïeten
Nijmegen pensionaat Instituut "Johanna de Lestonnac" Nijmegen bij het klooster en noviciaat op Dobbelmannweg 1 "St.Anna" en "de Notre Dame" door de Dochters van O.L. Vrouw (Franse school), Dobbelmannweg 5 1911 1931 Dochters v. O-L-V v/h H. Hart

Dobeelmannweg 5

Nijmegen St. Alfonsus Kleinseminarie Neboklooster van de Paters Redemptoristen, Sionsweg 2 / Groesbeekseweg m.o. 1928 1969 Redemptoristen nl
Nijmegen de Sint Magdalenavereniging zorg voor ongehuwde moeders en hun kinderen Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament, Burchtstraat 51 (1919-1927) en Ottengas 11 (1927-1998) 1919 1998 Dominicanen Nl
Nijmegen St. Theresiaklooster (1929-1993) verzorging baby's van ongehuwde moeders Zusters van Liefde (Schijndel), Biezenstraat 131 p.o. 1939 194X
Nijmegen internaat (MMS) van de Zusters van JMJ, Groesbeekseweg 351 m.o. 1924 1950+
Nijmegen internaat R.K. Kweekschool Filles de la Sagesse van de Dochters der Wijsheid, Groesbeekseweg 152 en Archipelstraat 12 1947- 1950+ Dochters der Wijsheid
Nijmegen internaat Maria Assumpta (MULO) door de Paters Maristen, Sophiaweg 4 1955 1955+ Maristen
Nijmegen Huize (Pater) De Hon 1950- 1970+
Nijmegen Huize Bayard (internaat) naar Groesbeek, Sint Annastraat 1960- ca. 1978
Nijmegen De Beuken, Hees (Nijmegen) 1950- 1959+
Nijmegen internaat Sonneville, Kerkstraat 1960- 1983+
Nijmegen kindertehuis De Winckelsteegh 1972- 1982+
Nijmegen internaat Huize Berk en Beuk St. Maartens(& -school), Hengstdal 3 1957- 2010+
Nijmegen Paedologisch Instituut St. Jozef, Hengstdal Dagverblijf meisjes in 't kinderhuis Zusters van de Choorstraat 1957- 2010+
Nijmegen R.K. jongenspensionaat "De Westerhelling" van de Paters Maristen, Sophiaweg 8 1962- 1973+ Maristen
Nijmegen Pensionaat Jonkerbosch (blo-school en later lts en lagere tuinbouwschool) Broeders van Liefde, Weg door Jonkerbosch 1935 1980
Nijmegen Sint Nicolaas (schippersinternaat) door de broeder van Maastricht later Stichting de Meander, Oude Mollenhutseweg 23 en Antoinette van Pinxterenlaan naar Waalsprong 1937 nu Sint Nicolaas internaat stg. Meander
Nijmegen Chr. schippersinternaat "De Sterrenschans, Ubbergseveldweg 19 1969 2000
Nunspeet "De Ketelaar" 1957- 1960+
Nunspeet internaat "De Berenbos" 1954- 1974+
Nunspeet kindertehuis 't Boschhuis Groenelaantje 40 8072DD Nunspeet (nu Dr. A. Verschoorschool)[1][2][3] 1925- 1976+
Nunspeet kinderkolonie "Onze Woning" 1940- 1960+
Nunspeet kindertehuis De Heuvels 1947- 1980+
Nunspeet B.J.-internaat / kamp Valentijn, Ericaweg 2 1957- 1995+
Nunspeet B.J. tehuis De Wiltsangh 1946 1949 Het open archief
Oosterbeek St. Paula Stichting (van 1931-1966 te Utrecht) tehuis voor ongehuwde moeder en haar kind Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen van 1966 tot 1980, Nico Bovenweg 44 1966 1980+ Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Oosterbeek De Overstap 1962- 1970+
Oosterbeek J.P. Heijestichting 1956- 1978+
Rekken internaat De Marke 1976- 2006+
Scherpenzeel jongens- en meisjesinternaat Huis Scherpenzeel, Burg Royaardslaan 1 m.o. 1957- 1969
's-Heerenberg Hollandse Zending Seminarie in Huis Bergh w.o. 1799 1842
's-Heerenberg Juvenaat Don Rua (internaat & kleinseminarie) van de order der Salesianen van Don Bosco m.o. 1959 1971 Don Bosco Nederland
Silvolde Pensionaat Sint Clara van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen onder andere opleiding gezinszorg en huishoudonderwijs, Kerkenstraat 3 Wisch 1862 1950 Franciscanessen[dode link]
Rheden B.J.-tehuis "Kruishorst" 1946 1949
Tiel Burgerweeshuis, Hoogeinde, sinds 1905 Achterweg 11 1905- jaren 60
Twello instituut 't Wezenveld; internaat de order der Salesianen van Don Bosco sinds 1988 o.v. dhg 1937+ 2007 Don Bosco Nederland
Twello internaat Het Hunderen, Hunderenslaan 7 1985- 1992+
Twello internaat Sperlette, Binnenweg 1961- 1978+
Twello internaat De Witte Brug, Rijksstraatweg 25 1968- 1980+
Ubbergen Roelant / Berk en Beukschool, Hengstdal 3 1956- 2006+
Ubbergen internaat Notre Dame des Anges; Pensionnat Francais & MMS Kanunnikessen van de H. Augustinus m.o. 1927- 1965+
Ugchelen Juvenaat Don Bosco van de order der Salesianen van Don Bosco m.o. 1937 1962+ Don Bosco Nederland
Velp internaat "De goede Herder of Larenstein" Meisjes van 0 tot 20 Zusters van de Goede Herder 1892 1973
Velp meisjesinternaat "Sancta Maria" later de "De Terp" op Larenstein 1967- 1981
Velp meisjesinternaat Villa "de Drempel", Daalhuizerweg 8 1964- 1992+
Vierhouten kindertehuis "De Kloek" 1956 1963+
Vierhouten kinderkolonie "St. Willibrord" Herwonnen Levenskracht 1945- 1966+
Voorthuizen kinderkolonie "Groot Dennenlust" voorst huize de Beele 1937- 1967+
Warnsveld Huize Sint Michael 1951- 1967+
Wehl Pensionaat (jongens) Sint Martinus door de Broeders van Maastricht (lagere school en de landbouwschool), Raadhuisplein 100 l.o. 1934- 2005-
Wehl internaat Maria Stichting Zusters van Julie Postel, Nieuw Wehlseweg 20 Nieuw-Wehl 1934 1963 zusters van Julie Postel
Wilp Huize de Lathmer Z opleiding, Lathmerweg 4 1967- 2000+
Zaltbommel Weeshuis der Hervormden, Kerkeplein 1590 1771+
Zaltbommel St. Antonius internaat, Nieuwstraat 1944- 1957+
Zetten Lingewal / Karakter Groep 1982- 1989+ Karakter
Zetten P.C. internaat "Het Lentehuis" meisjes van 16 tot 21 "de Til" en het "Witte huis" (zendings- en huishoudschool Christine Hermine) Heldring Stichting, Wageningsestraat 1957- 1968+
Zetten De Klomp 1989- 1990+
Zevenaar St. Stanislaus, Juvenaat Sint Stanislaus door de broeders van Maastricht, Babberichseweg 23 m.o. 1939- 2002+
Zutphen "Burgerweeshuis" is in 1564 gesticht aan de Waterstraat, hoek 's-Gravenhof. In 1663 verhuisde het naar het voormalige vrouwenconvent "Het Rondeel", daarna heeft het nog verschillende andere locaties gehad als laatste op de IJsselkade (Het "Assenhuys" vroegere Weeshuis en "Huize van de Kasteele" was ook vroeger een weeshuis vanaf 1568/71) 1564 1970 Zutphense weeshuizen
Zutphen protestants "Gebroeders Bakkers Weeshuis" 1850
Zutphen H. Hubertus weeshuis Zusters van Liefde van Tilburg, Isendoornstraat 1851+ Zusters van Liefde

Provincie Groningen

plaats naam, organisatie(s) en archief schooltype vanaf tot info & links
Ter Apel Gemeentelijk internaat, Sellingerstraat 75 1955- 1987+
Delfzijl internaat 'Abel Tasman' van de Dagnijverheidsschool "Oranje Nassau" weekschool voor de kust- en binnenvaart m.o. 1946 1991 DNS Delfzijl[dode link]
Delfzijl tehuis Delfzijl 1945- 1946+
Glimmen Kooikamp (1946-1969) & Vijverberg (1969- 1946 1969+ Kooikamp & Vijverberg
Groningen Rode Weeshuis of Burgerweeshuis 1599 1961
Groningen Groene Weeshuis 1621 1960
Groningen Blauwe Weeshuis; 1673 werden het Groene en het Blauwe Weeshuis samengevoegd later het Groene Weeshuis genoemd 1660 1673
Groningen internaat van de Nutskweekschool groningen 1847
Groningen Eemskanaal zz 9, van mej. Frederika Johanna van der Baan 1935- 1958+
Groningen Doorgangshuis (1882-1974), HelperHaven (1974 - 1982) & Ons Nestje 1882 1982
Groningen Hervormd opleidingsinternaat gezinsverzorging, verlengde Heereweg 173 1962- 1966+
Groningen internaat de Rank, verlengde Heereweg 177 1946- 1980+
Groningen B.J-tehuis Verlengde Heereweg 192 1946 1947
Groningen Effatha Guyot Zorg, Bordewijklaan nu Kentalis Groep
Groningen tehuis Grote Appelstraat 33 1945- 1946+
Groningen Vereniging Kinderzorg, Emmasingel 14 1945- 1946+
Groningen tehuis Mesdagplein, Emmasingel 17-17a 1945- 1946+
Groningen tehuis Folkingestraat 1945- 1946+
Groningen Schippersinternaat Prinses Marijke, Goeman Borgesiuslaan geen jaren 50 nu Prinses Marijke Stg. Meander
Haren Tuchtschool, Rijksstraatweg 1905 1922
Haren Bisschoppelijk kleinseminarie Liudger Convict Bisdom Groningen, Rijksstraatweg 361 m.o. 1961- 1968+
Haren Esserberg internaat Jezuïeten, Rijksstraatweg 24 1946 1965
Haren Maria Christina 1964- 1974+
Haren internaat Wijmenga, Rijksstraatweg 1961- 1983+
Hoogezand-Sappemeer "Instituut Hommes" gemeentelijk internaat voor Lyceum 1909- 1975
Schildwolde Klein Ekenstein (jongeren internaat), Hoofdweg 100 nu Klein Ekenstein

Provincie Limburg

plaats naam, organisatie(s) en archief schooltype vanaf tot info & links
Arcen Juvenaat St. Paul Missionarissen van Mariannhill, Rijksweg of Klein Vink 1 m.o. 1911 1985
Baexem tehuis St. Magdelena door Dominicanessen 1946- 1948+ Dominicanen Nl
Bemelen groot-Seminarie Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
Brunssum internaat van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Kloosterstraat 15 of 54 1860 1921 Franciscanessen[dode link]
Brunssum groot-Seminarie Theologicum door de Karmelieten in de voormalige St. Clemensabdij, Brunssum-Merkelbeek 1923 1933+ Karmel.
Bunde Huize "Overbunde" R.K. meisjespensionaat en vanaf 1932 ook koloniehuis van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen van 1876 tot 1977, Kloosterweg 58 1876 1979+ Huize Overbunde Franciscanessen[dode link]
Cadier en Keer voogdijgesticht jongensinternaat Huize St. Jozef (st joep) Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus, Stichting Jeugdzorg St. Joszef Margraten, JJI het Keerpunt, Pater Kustersweg 8 1912 1988+ [1]
Cadier en Keer Huize Sint-Gerlach, Pater Kustersweg 24 1979- 1982+
Cadier en Keer Huize Sint-Josef, Akersteenweg 1942- 2005+
Echt internaat Bisschoppelijke Kweekschool Ursulinen van de Romeinse Unie in 1921 verplaatst naar Roermond, Wijnstraat 7 of 9 m.o. 1836 1921
Echt B.J. tehuis "Lilbosch" 1946 1949
Echt Sint Bernarduscollege voor de vorming van toekomstige priesters (klein-semenarie ?) en kloosterlingen (Juvenaat?) van de Trappisten 1905 1942
Eckelrade internaat Zusters van Barmhartigheid van Geldrop, Linderweg 36 (Klompenstraat 1 na straatnaamwijziging) 1903 1987
Eijsden R.K. Meisjes Pensionaat Sint Angela / Zr. Urseline Ursulinen van de Romeinse Unie, Breusterstraat 27 1949- 1949+
Geleen Pensionaat "St. Josef" v.d. Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, Geenstraat 30 1942- 1999+
Grevenbicht St. Jozef internaat, Havenstraat 1959- 1981+
Gronsveld St. Nicolaas internaat Broeders van Maastricht, Rijksweg Rijckholt 1942 1948
Grubbenvorst Sint Angela & Pensionaat La Providance (Bisweide) Ursulinen van de Romeinse Unie, Schoolstraat 1879 1975
Grubbenvorst Pensionaat Ursuline / De Voorzienigheid ULO V.G.L.O. Lagere school Ursulinen van de Romeinse Unie (klooster La Providence), Kloosterstraat 1859 1974
Haelen Juvenaat Missionarissen van Mill Hill, kasteel Aldengoor m.o. - 1974
Heel Huize Klein Bethlehem door de zusters Dominicanessen van het Allerheiligste, Dorpstraat 65 1930- 1981+ Dominicanen Nl
Heel St. Anna (Zorg voor zwakzinnigen) Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen van 1879 tot ? 1879 1946+ De kl. Zst v.d. H. Joseph
Heel Huize St. Joseph 1952- 1995+
Heer (Maastricht) internaat St. Jozef te Heer, pater Kusterweg 1949- 2006+
Heer (Maastricht) Huize St. Gerlach juvenaat Broeders van het Heilig Hart m.o. 1948- 1952+
Heer (Maastricht) De Burgt 1963- 1965+
Heerlen Gereformeerd Weeshuis sinds 1956 Protestants Kinderhuis 1641 1956+
Heerlen St. Jozephgesticht (opvoeding, verzorging en onderrichting van ouderloze kinderen) door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen (1872-2008) (Joseph-Savelbergklooster Moederhuis en kapel Gasthuisstraat) 1869 1922+ Savelbergklooster
Heerlen internaat van de R.K.Vereeniging Moederschapzorg (Vroedvrouwenschool) sinds 1913 Stichting, in 1993 verhuisd naar Kerkrade en vandaar in 2004 naar Maastricht, 1909-1923 en Hooghees (1923-1993) 1909 1993 Vroedvrouwenschool Heerlen Elisabethskliniek / Vroedvrouwenschool
Heerlen internaat van de kweekschool Zusters Franciscanessen van Heythuysen 1875 1975 Franciscanessen[dode link]
Heerlen Moederschapsheil / kinder-doorgangshuis
Heerlen De Dennenheuvel 1979- 1982+
Heerlen B.J.-internaat Limburg 1989 nu
Heibloem Sint-Aloysiusgesticht en Stokershorst jongeninternaat Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Amsterdam 1852 1952
Heibloem De Heibloem internaat Broeders van Amsterdam, Aan de Heibloem 5 1852 1956
Heibloem Jongensdorp "De Widdonck (1956-1963) en sinds 1963 "De Widdonck" internaat voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar, Meijelseweg 3a 1956 nu De Widdonck[dode link]
Heythuysen internaat van Dominicanessen van Bethanië 1908- 1965+ Dominicanen Nl
Hoensbroek Kindertehuis Koningin Emma (nu Stg.), Kouverderstraat (1936- ) en Kampstraat 90 {archief: Nat. Archief WIJN 2.19.107} 1936- 1982+
Horn jeugddorp Bethanië Horn Dominicanessen van Bethanië van Venlo (1960-1983) 1960 1988- Dominicanen Nl
Horst kleinseminarie College voor Late Roepingen later College Nazareth van de Missionarissen van de H. Familie (Missiehuis Nazareth) m.o. 1954 1966
Kerkrade Bisschoppelijk Kleinseminarie Rolduc de Heyendahllaan m.o. 1831 1971
Kerkrade Jongenspensionaat 'St. Maria ter Engelen' Bleijerheide, Franciscanen 1952- 1970+
Kerkrade jongenspensionaat en juvenaat Bleijerheide Franciscanen, Lager- en Ambachtelijk onderwijs later ook ULO, MULO en MAVO onderwijs, Monseigneur van Gilsstraat l.o./m.o. 1877+ 1988
Kerkrade pensionaat "Sint Maria ter Engelen" broeders Franciscanen, 1950- 1960+
Kerkrade Klein Seminarie Rolduc, Heyendahllaan 82 1831 1946/1970
Kerkrade Groot-Seminarie Rolduc, Heyendahllaan 82 1974 nu
Kerkrade of Venlo Kappi Eche weeshuis (& nonnenklooster) 1945- 1955+
Klimmen internaat De Kruisboom, Klimmenderstraat 1952- 1983+
Koningsbosch internaat kweekschool Liefdezusters van het Kostbaar Bloed 1957- 1968
Koningsbosch Kostschool & Huishoudschool, Kerkstraat 1944- 1981+ Koningsbosch
Leeuwen groepshuis gemengde groep (4-18), Daalakkerweg 10 A/B (onderdeel van Huize Klein Bethlehem te Heel) 1980-+ ????
Limmel (Maastricht) Marienwaard 1960- 1970+
Maasbracht Prins Bernhard internaat, Sintelstraat 1954- 2004+
Maasbracht R.K.Schippersinternaat De Maasvaart Zusters van Liefde (Schijndel), Kloosterstraat 2 1932 1968
Maasbracht Schippersinternaat De Prinsenvaart, Stevensweerterweg 26 geen 1962- nu De Prinsenvaart stg. Meander
Maastricht (Amby) Huize Severen 1958- 1994+
Maastricht Huize in de Nieuwenhof 1962- 1992+
Maastricht "Pedo-therapeutisch internaat" voor meisjes en niet-gehuwde moeders met kraam-, baby- en peuterafdeling door de Zusters van Barmhartigheid van Maastricht, Capucijnenstraat 45 Amby 1856 1965+
Maastricht Het kinder-doorgangshuis 1945- 1959+
Maastricht Doorgangshuis voor ongehuwde moeders (FIOM-huis) Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Sint Maartenspoort 2 1967 1971 [4]
Maastricht voogdijgesticht / jongensinternaat Huize Sint-Joseph, Priesters van het H. Hart van Jezus 1949- 1961+
Maastricht (Limmel) Pensionaat OL Vrouw van Nazareth (Klooster Lorette en lagere school) van de Ursulinen van de Romeinse Unie (Convent de Nazareth des Urselines de Jésus) l.o. 1950 1974
Maastricht Juvenaat Sint-Stanislas, Tongerseweg 135 m.o. 1951- 1966+
Maastricht Juvenaat Oud-Vroenhoven van de Broeders van Maastricht, Tongerseweg 135 m.o. 1968- 1969+
Merkelbeek groot-seminarie en apostolische school Merkelbeek van de orde der Karmelieten w.o. 1922 ca. 1968 Karmel.
Mook internaat (Bethanie Klooster Observatiehuis) "Sint Dominicus" van de Dominicanessen van Bethanië, jachtslot Mookerheide Heumensebaan 2 1946 - Dominicanen Nl
Mook internaat van de kweekschool "Maria Immaculata" door de Zusters Franciscanessen van Heythuysen na verwoesting in 1944 (klooster Maria 1848-1944) verplaatst naar Heerlen, Rijksweg 36 1870 1944 Franciscanessen[dode link]
Mook internaat voor de Rijn- en binnenvaartschool, Rijksweg 38 (in het gebouw van de oude kweekschool) 1977 1993
Mook kleinseminarie en internaat St. Gabriëlcollege van de paters Passionisten, Molenhoek Stationsstraat, Mook Rijksweg 36 m.o. 1907 1974
Mook kleinseminarie en internaat Villa Eldorado van de Congregatie der Missionarissen van Mariannhill, Mook Rijksweg 19 m.o. 1959 1962
Munstergeleen kindertehuis Huize Abshoven door de zusters Dienaressen van het Heilig Hart, Abshoven 27 1901 1992+ Huize Abshoven
Nederweert Opvoedingsgesticht en jongensinternaat "Sint Vincentiushuis" en vakschool van de Broedercongregatie Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten Amsterdam, landgoed Stokershorst, Venloseweg 1 1900 1940
Nederweert internaat voor schipperskinderen door de Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Schoolstraat 9 1900 1933 Franciscanessen[dode link]
Ottersum internaat voor Duitse meisjes Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen) 1882 1944 Zusters v/d G.V.
Pey Abdij Lilbosch 1884 Juvenaat en St. Bernarduscollege voor priesterstudenten van 1905 tot 1942 Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding, Pepinusbrug 6 m.o./w.o. 1884 1942+
Posterholt meisjesinternaat van de Landbouwhuishoudschool Ursulinen van de Romeinse Unie (klooster Notre Dame du bon secours) m.o. 1853 1974
Reuver Pensionaat St. Jozef / v.h. H. Hart MULO meisjesschool, Rijksweg m.o. 1948- 1974+
Reuver internaat R.K. kweekschool "H. Hart" voor onderwijzers van de Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna m.o. 1948- 1965+ Dominicanen Nl
Roermond meisjes (8-16) weeshuis, Jesuïetenstraat 1649
Roermond jongens weeshuis (en Oud-Manhuis), 1596- 1795+
Roermond Grootseminarie van het bisdom Roermond w.o. 1841 1972
Roermond Internaat Bisschoppelijk College Roermond, Heinsbergerweg 184 m.o. 1851 1993 Voormalig internaat Bisschoppelijk College Roermond
Roermond ‘De Steenen Trappen’ pensionaat met kweekschool (1875-1908) en weeshuis(‘voogdij-instituut') voor meisjes (1908-1994) van de Zusters van het Arme Kind Jezus, Neerstraat m.o. 1875 1994
Roermond Clara Fey meisjesinternaat meisjes 11-18, specialistische problematiek, drie afdelingen (leefgroep, woongroep, kamertrainingsgroep), Neerstraat m.o. 19xx 1994+
Roermond internaat Bisschoppelijk kweekschool Roermond later Fontys Pabo (van 1836-1921 in Echt), Willem II-singel 1921-196x (gesloopt in 1975) {archief 1836-2009: Het Gemeentearchief Roermond} m.o. 1921 196x
Roermond Pensionaat St. Louis van de Broeders van Maastricht later verhuisd naar Amersfoort 1840 1910+
Roermond kindertehuis Huize St. Jospeh Broeders van de Christelijke Scholen 1919 1967+
Roermond internaat (en klooster) van het St. Ursulalyceum (HBS)) van de Ursulinen van de Romeinse, Voogdijstraat 10 m.o. 1934- 1979+
Roermond Pensionaat St. Salvator
Roermond OLV Hemelvaart weeshuis Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
Roermond Missionair (Groot-)seminarie 'Redemptoris Mater' w.o. 2003 2010 Redemptoristen nl
Roermond internaat College voor Latijns-Amerika, Heinsbergerweg 2 m.o. 1965- 1974+
Schaesberg Huize Nazareth (weeshuis) door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen van 1873 tot 1908 1873 1908+ Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Schimmert Pensionaat Du Sacré Coeur van de Dochters der Wijsheid, Op de Bies 54 1881 1969+ Dochters der Wijsheid
Schimmert Ste. Marie kleinseminarie (1881-1950) Seminarie (1950-1973) van de Montfortanen, Op de Bies 33 1881 1973 Ste Marie[dode link]
Simpelveld Juvenaat St. Stanislaus, Klooster van Witte Paters m.o. 1945- 1945+
Simpelveld Arm kindje Jesus Huize Loreto Kloosterstraat 68 1938- 1985+
Sint Odiliënberg Juvenaat Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf, Aan de Berg 3 m.o. 1989 1966+ Reg. Kanunnikessen v/h H. Graf
Sittard meisjes Pensionaat des Ursulines van de Ursulinen van de Romeinse Unie (MMS en later Gymnasium), Huis op de Berg aan de Oude Markt m.o. 1843 1949+
Sittard internaat Aloysius College Jezuïeten, Oude Markt (in 1900 voortgezet in Nijmegen als Canisius College) 1851 1900 Jezuïeten
Sittard internaat Bisschoppelijk College Sittard 1929- 1929+
Sittard internaat Missiecollege St. Franciscus Solanus door de Franciscanen, Oude Markt 1 m.o. 1938- 1938+
Sittard internaat voor de opleiding van kraamverzorgende
Sittard kindertehuis Kollenberg Karmelitessen 1947- 1949+ Karmel.
Sittard Studiecentrum Sittard (internaat) Jezuïeten 1972- 1978+ Jezuïeten
Spekholzerheide internaat Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen) m.o. 1968- Zusters v/d G.V.
Steyl Seminarie later naar Uden en Juvenaat Missionarissen van het Goddelijk Woord w.o./m.o. 1875 1975
Steyl Pensionaat St. Joseph Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, Waterloostraat 18 1876 1975 Zusters v/d G.V.
Tegelen Sint Antonius Pensionaat voor verpleegsters en meisjes Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 1927 1983 Zusters van O.L. Vrouw
Urmond kleinseminarie Christus Koning van de Minderbroeders Conventuelen vanuit Wijnandsrade (1928-1958), Sint Antoniusplein 2 m.o. 1958 1970
Urmond Huize Jongenshof 1973- 1974+
Vaals Pensionaat Sacré Coeur Bloemendaal Sociëteit van het H. Hart van Jezus 1965- 1965+
Valkenburg kleinseminarie, juvenaat en internaat Ravensbos Missionarissen Oblaten OMI, Ravensbos 1 m.o. 1947- 1988+
Valkenburg St. Jozef instituut 1947- 1966+
Valkenburg De Dwingelberg 1968- 1986+
Venlo internaat Zusters van Liefde Tilburg, Mgr. Zwijsenstraat 2 p.o./l.o. 1856 1970 Zusters van Liefde
Venlo internaat Sint Thomascollege Augustijnen (ook Juvenaat), Hogeweg 24 (1929-1924) en internaathuis Kleine Beekstraat (1924-1972) m.o. 1920 1972
Venlo internaat van kweekschool van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen) 1970 Zusters v/d G.V.
Venlo Huize Lataste meisjesinternaat van Dominicanessen van Bethanië van Venlo. In 1983 vond een fusie plaats tussen Huize Lataste en het eveneens in Venlo gehuisveste Nazareth. Samen vormden zij de Stichting Jongerenhulp - Opvang en Begeleiding (SJOB), Kaldenkerkerweg 463 1947 1998+ Dominicanen Nl
Venlo Huize Nazareth internaat, Straelseweg 1948- 1998+
Venray Gymnasium / Lyceum Immaculatae Conceptiones juvenaat OFM Venray door de Franciscanen, leun(en)seweg m.o. 1949- 1990+
Venray Pensionaat Jérusalem Ursulinen van de Romeinse Unie 1838 1974
Venray Huize St Servatius, Stationsweg 1963- 1998+
Vlodrop B.J.-tehuis St. Lodewijk
Weert Kleinseminarie en Missiehuis St. Jozef van de Congregatie van de H. Geest, Coenraad Abelsstraat 36 m.o. 1913- 1973+
Weert Pensionaat Sint Ursula Ursulinen van de Romeinse Unie, Langstraat 20 1954- 1976+
Weert Pensionaat Sint Louis internaat van de broeder van Maastricht, Schoolstraat 1916- 1974+
Weert internaat Bisschoppelijk College Weerd 1648 1984+
Weert H. Hieronymus weeshuis Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
Wellerlooi Juvenaat, St. Joseph Broeders van Amsterdam (afk. van Voorhout) m.o. 1932 1980-

Provincie Noord-Brabant

plaats naam, organisatie(s) en archief schooltype vanaf tot info & links
Aarle-Rixtel Pensionaat "Marïengaarde" Zusters van Liefde van Tilburg (meisjesschool), Bosscheweg 16 (nu 20) 1856 Zusters van Liefde
Baarle-Nassau Juvenaat Broeders van de Christelijke Scholen m.o. 1908 1985-
Bakel kindertehuis sanatorium "St. Jozefsheil" Zusters van de Goddelijke Verlosser 1951 1986 Zusters v/d G.V. St. Jozefsheil
Bavel internaat de Schorsmolen, Leuvenaarstraat 12 1994- 2008+
Berlicum Bisschoppelijk Kleinseminarie van het Bisdom 's-Hertogenbosch verhuisd naar Sint-Michielsgestel m.o. 1815 1817
Bergen op Zoom Stads wees- en armkinderhuis 1699 1969
Bergen op Zoom Protestants weeshuis 1857 1977
Bergen op Zoom R.K. weeshuis 1857 1967
Bergen op Zoom Juvenaat (kleinseminarie = Gymnasium & internaat) "Heilig Hart" van de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus, per 1903 Antwerpsestraatweg, Buitenvest 54, Pater Dehonlaan 63 (verder als Gymnasium) m.o. 1900 1967 Juvenaat
Bergen op Zoom internaat van de kweekschool van de Zusters Franciscanessen van Mariadal, Burgemeester van Hasseltstraat 2 1907 1980 Franciscanessen[dode link]
Bergen op Zoom Lievensberg (dependance van internaatschool Lievenshove, Oosterhout), Balsebaan 1945 1962
Bergen op Zoom B.J.-tehuis "Meilust" 1946 1949
Bergen op Zoom Huize Helena, Zoomweg 2 1969- 1971+
Bergen op Zoom St. Antonius pensionaat, Burgemeester van Hasseltstraat 2 1952- 1979+
Bergeijk internaat Huishoud-industrieschool/MULO Ursulinen van de Romeinse Unie m.o. 1907- 1912+
Berkel-Enschot Pensionaat Heilig Hart; Pensionaat van de Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus van Moerdijk 1951- 1970+
Best internaat H. Hart 1941- 1970+
Best pensionaat en een liefdesgesticht Nazareth Zusters van de Choorstraat 1886 1970+
Beugen Pensionaat Mariahof (meisjes) door de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeüs ( -1964) daarna Zusters van Julie Postel Boxmeer (1964-1984), Hagelkruisstraat 19 1948- 1984 zusters van Julie Postel
Breda St. Willibrodesgesticht (weeshuis, voogdijhuis en kindertehuis) van de Broeders van Huijbergen 1890 1960+ Br. v. Huijbergen
Breda Juvenaat St. Frans, Dr. Jan Ingenhouszplein 2 m.o. 1950- 1983+
Breda St. Magdalena (zorg voor ongehuwde moeder en haar kind) Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen voor de St. Magdalena-stichting en R.K. Vereniging tot bescherming van meisjes, Willemstraat. Voortgezet in Ginneken onder de naam 'Moederheil' 1915 1924 Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Breda weeshuis "De Mark" rusthuis en herstellingsoord voor kinderen, later kindertehuis en per 1928 internaat H. Rosa van Viterbo school (B.L.O.) Zusters Franciscanessen van Mariadal (1989-1975), Leuvenaarstraat 178 l.o. 1989 1990+ Franciscanessen[dode link]
Breda internaat opleiding voor kleuteronderwijzeres van de Zusters Franciscanessen van Mariadal, Nieuwstraat 23-27 m.o. 1920 Franciscanessen[dode link]
Breda Driesprong', Part. internaat, Oosterhoutseweg
Boxmeer Juvenaat Latijnse school (1707-1880) Karmelieten, Steenstraat 39 m.o. 1653 1991+ Karmel.
Boxtel 't Zunneke kindertehuis, onderdeel van de voormalige Sprankel uit Veldhoven p.o. en l.o. 1981 ????
Boxtel weeshuis en meisjespensionaat Sint-Annagesticht of Liefdesgesticht Duinendaal door de Zuster J.M.J. uit Engelen, Duinendaal 12 later Achterberghstraat 18 1862 1962
Boxtel kindertehuis/kolonie St. Antoniusgesticht sinds 1933 St. Odulphusgesticht door de Zuster J.M.J., Gemonde 1865 1966
Boxtel Grootseminarie Het St.-Charles van de Witte Paters, Boscheweg w.o. 1892 1966
Boxtel internaat R.K. "St. Ursula" kweekschool, ULO en MMS Ursulinen van de Romeinse Unie (1908-1983), Nieuwe Kerkstraat 1911 1955
Boxtel Kleinseminarie (Gymnasium) en St. Theresis Missiehuis van de paters Assumptionisten in Kasteel Stapelen, per 1927 Prins Hendrikstraat 47-49 m.o. 1915 1976
Boxtel internaat Huize H. Franciscus de la Sales (voogdij- en regeringsjongens) van de Fraters van Tilburg (1921-1986) nu Stichting Saltho (j&m kindertehuis), Huize Jachtrust 1923 1986+ Fraters van Tilburg
Budel OLV van Overwinning weeshuis Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
's-Hertogenbosch Seminarie Bisdom 's-Hertogenbosch w.o. ± 1600 1629
's-Hertogenbosch 1568-1629 Vondelingehuis, hoekhuis Clarastraat/Choorstraat ± 1375 1629
's-Hertogenbosch (Gereformeerde) Burgerweeshuis 1564/1629
's-Hertogenbosch Roomsch Armenweeshuis, Keizerstraat 1778
's-Hertogenbosch Seminarie Bisdom 's-Hertogenbosch w.o. 1798
's-Hertogenbosch St. Jozefhuis door de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 1856 1972 historie St. Jozefhuis
's-Hertogenbosch internaat Bisschoppelijke kweekshool St. Joseph Fraters van Tilburg 1920- 1959+ Fraters van Tilburg
's-Hertogenbosch weeshuis en internaat voor kinderen van rondtrekkende (kermisexploitanten) Zusters van de Choorstraat, Rijksweg 113 Orthen 1890 1961
's-Hertogenbosch internaat kweekschool Concordia van de Zusters van de Choorstraat, Choorstraat 1950- 1980+
's-Hertogenbosch internaat Sint Ursula door Zusters van JMJ, Kerkstraat 5 1842 1857
's-Hertogenbosch internaat Jezus Maria Jozef (JMJ), Choorstraat 1950- 1980+
's-Hertogenbosch Pensionaat St. Marie Zusters van de Choorstraat, Choorstraat 7 naar Papenhulst 5 1920- 1979+
's-Hertogenbosch weeshuis H. Antonius van Padua Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
's-Hertogenbosch internaat "Kweekschool voor meisjes" van de Zusters van het Gezelschap Jezus, Maria en Jozef (JMJ), Mariënburg Sint Janssingel 90 (1899-1925 en St. Janssingel 21 (1925- ) 1899 2005+
's-Hertogenbosch (groot-)Seminarie Sint-Janscentrum Bisdom 's-Hertogenbosch, Papenhulst 4 w.o. 1987 nu
Den Dungen internaat voor schipperskinderen van de H. Antonius Zusters van Liefde (Schijndel) 1931 1940
Deurne Vakinternaat Vreekwijk (B.J. Brabant), Liesselseweg of Mr. De Jonghlaan 4 1948 nu BJ Barabandt
Deurne Leefgroep en vakinternaat de "Pioniers" (B.J. Brabant), St. Josefstraat nu BJ Barabandt
Deurne Kleinseminarie, St. Willibrord internaat juvenaat en Missiehuis (Deurne) van de paters S.V.D. Missionarissen van het Goddelijk Woord, Vlierdenseweg 109 m.o. 1954 1981+
Dongen R.K. huishoudinternaat Maria Ancilla, Hoge Ham 1945- 1991+
Dongen Pensionaat Sint Jozef Zusters Franciscanessen van Dongen Middelbare meisjesschool, Hoge Ham 25 m.o. 1929- 1987+ Franciscanessen[dode link]
Dongen Juvenaat en internaat vanaf 1920 v.d. kweekschool St. Gerardus Majella door de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes van Dongen, Gerardus Majellastraat 1 m.o. 1909
Dongen internaat R.K.B. kweekschool St. Antonius van de Zusters Franciscanessen van Dongen m.o.
Dussen H. Petrus Stoel weeshuis Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
Eersel "St. Jacobus-gesticht" R.K.-Gezondheidskolonie / -koloniehuis Zusters van Liefde van Jezus en Maria Moeder van Goede Bijstand en Huize De Kindervriend-Huize St. Jozef 1948-
Engelen Pensionaat van de Zusters JMJ 1826 1953
Eindhoven Pensionaat Eikenburg R.K. Broeders van Liefde, Aalsterweg 1894 1996 Website Eikenburg
Eindhoven internaat van het Gymnasium Augustinianum Augustijnen, Augustijnendreef 15 m.o. 1899 ca. 1969
Eindhoven Pensionaat Sancta Ursula Ursulinen van de Romeinse Unie
Eindhoven weeshuis en Gezellenhuis Ons Thuis tot 1951 en internaat en verzorging slechthorende kinderen (vanaf 1951) Zusters van de Choorstraat (1931-1980) 1931 1990+
Eindhoven B.J.-tehuis St. Jozef 1946 1949
Eindhoven internaat 'De Vleugel', Oude Bosche Baan 1984- 1987+
Eindhoven St. Antoniushuis (weeshuis), Amstelstraat 20 1954- 1981+
Eindhoven Huize St. Anna, Geldropseweg 13 1947- 1970+
Eindhoven Huize de Haard, Poiterslaan 26 1968- 1984+
Etten-Leur Altavista
Etten-Leur pensionaat 't Withof (MMS) later internaat R.K. Kweekschool 't Withof van de Zusters Franciscanessen van Etten, Bisschopmolenstraat 162 m.o. 1964- 1971+ Franciscanessen[dode link]
Etten-Leur pensionaat Instituut St. Joseph van de Zusters Franciscanessen van Etten, Zundertseweg 4 1957 1978+ Franciscanessen[dode link]
Etten-Leur San Francesco internaat (huishoudschool Regina Mundi en Noviciaat) Zusters Franciscanessen van Etten, Bisschopmolenstraat 176 1957 1966+ Franciscanessen[dode link]
Etten-Leur internaat Dr. Edward Poppe van de Broeders van Liefde, Edward Poppenlaan 1955- 1995+
Etten-Leur Stichting De Zuidwester Sector Etten-Leur, Edward Poppelaan 12 Zuidwester Jeugdzorg
Geertruidenberg St. Agnes internaat voor schipperskinderen Zusters van Liefde van Tilburg, Venestraat 28 1843 1963 Zusters van Liefde
Geldrop B.J. tehuis "Villa Nova" 1946 1948
Geldrop Studiehuis De Heuvel van de Broeders met de Blauwe Koorden 1958 1969 Studiehuis De Heuvel in Geldrop
Gemert kleinseminarie, grootseminarie en noviciaat tot 1930 daarna allen groot-Seminarie Congregatie van de H. Geest, Ridderplein 17 w.o. 1914 1969
Ginneken Bisschoppelijk Kleinseminarie IJpelaar Bisdom Breda Beukenlaan 1 m.o. 1878 ca. 1976
Ginneken stg. 'Moederheil' (Zorg voor ongehuwde moeder en haar kind) door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen van 1926 tot 1962, Valkenierslaan 37. Nu tehuis Valkenhorst-Breda 1926 1979+ Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Ginneken opvanghuis voor jongeren Broeders van Huijbergen 1936 1981 Br. v. Huijbergen
Goirle kindertehuis/-dorp Sint-Godelieve 1957 nu kindertehuis Sint-Godelieve[dode link]
Goirle Huize de Bocht (Verzorging van ongehuwde moeders en hun kinderen) van de Missie- en Aanbiddingszusters van de H. Familie, Tilburgseweg 184 1949 1970/2006
Goirle internaat Fraters van Tilburg 1929- 1929+ Fraters van Tilburg
Goirle Juvenaat Fraters van Tilburg, kloosterstraat 22 m.o. 1938- 1971+ Fraters van Tilburg
Goirle B.J. tehuis "Villa Blanca" 1946 1948
Grave kleinseminarie voor late roepingen van congregatie van de Missionarissen van de Heilige Familie m.o. 1895
Grave St. Henricus, blindeninstituut door de Fraters van Tilburg Fraters van Tilburg
Haaren Groot-seminarie Haaren van het bisdom 's-Hertogenbosch w.o. 1836 1967
Halsteren De Viersprong, klinisch-therapeutische gemeenschap 1957 heden Website De Viersprong
Heeswijk-Dinther internaat Gymnasium St. Norbertus van de orde der Norbertijnen 1951- 1970+
Helmond Seminarie en Missiehuis van de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus
Helmond Leefgroep "de Molenstraat" (B.J. Brabant), de Molenstraat nu BJ Barabandt
Helmond Leefgroep Vakinternaat "De Margrietlaan" (B.J. Brabant), Margrietlaan nu BJ Barabandt
Helmond Leefgroep Vakinternaat "De Driehoek" (B.J. Brabant), Beugelsplein nu BJ Barabandt
Helmond H. Aloysius weeshuis en oorgangshuis Zusters van Liefde van Tilburg, oude Wilhelmietenklooster 1856 Zusters van Liefde
Huijbergen Pensionaat Ste Marie door de Broeders van Huijbergen (basisschoolinternaat en internaat voor voortgezet onderwijs), oude Wilhelmietenklooster, Staartsestraat l.o. 1854 2005+ Ste Marie Br. v. Huijbergen
Huijbergen Juvenaat St. Frans / 1934 Noviciaat Alverno Broeders van Huijbergen, Boomstraat 7 m.o. 1930- 1967+ Br. v. Huijbergen
Huijbergen internaat St. Marel kwekelingen door de Broeders van Huijbergen, Staartsestraat m.o. 1933- 1989+ Br. v. Huijbergen
Hoeven Seminarie Bovendonk bisdom Breda, Hofstraat 8 w.o. 1817 1967 bovendonk opl.
Kaatsheuvel [kleinseminarie] voor late roepingen voor Nederland, later algemeen [kleinseminarie] en in 1948 verhuisde de late roepingen naar Wijk aan Zee m.o. 18xx
Langeweg Seraphijnsch kleinseminarie ) en sinds 1988 "Seraphijnsch Seminarie" van de Paters Capucijnen, Langeweg (Slikgat) m.o. 1874
Lierop internaat landbouwhuishoudschool sinds 1936 N.C.B. door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid Tegelen, Offermansstraat 1909 1951 Zusters v/d G.V.
Lithoijen internaat Zusters van JMJ l.o. 1884 1945
Made R.K. Zusters van liefde
Made internaat Zusters van Liefde van Tilburg, Kerkstraat 10 1853 1989- Zusters van Liefde
Made St. Jozef Pensionaat, Kerkstraat 1950- 1983+
Made tehuis zusters van liefde 1956- 1965+
Megen internaat bij Gymnasium paters Franciscanen 1902- 1904+
Meerveldhoven jongenshuis Ter Eik van de Broeders met de Blauwe Koorden] 1953 1964 Jongenshuis Ter Eik in Meerveldhoven
Moerdijk internaat van de Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus van Moerdijk, Steenweg 39 1970- 1970+
Nieuwendijk Jongenskostschool Instituut Hasselman 1851- 1885+
Oerle Pensionaat Onze Lieve vrouw van Lourdes Zusters van Liefde van Tilburg, Oude Kerkstraat 27 1855 1968 Zusters van Liefde
Oirschot Meisjesinternaat De Kemenade, Koestraat 37 1953- 1985+
Oirschot Huize Nazareth (internaat) van de Zusters Franciscanessen 1965- 1965+ Franciscanessen[dode link]
Oirschot internaat R.K. Kweekschool Zusters Franciscanessen van Oirschot 1913- 1913+ Franciscanessen[dode link]
Oirschot pensionaat Huize Catharinenberg van de Zusters Franciscanessen van Oirschot 1943- 1943+ Franciscanessen[dode link]
Oirschot B.J. tehuis Witte Bergen 1946 1949
Oirschot Montfortaans Grootseminarie in het klooster Kasteel Oud Beijsterveld w.o. later dan 1903 montfortanen op Bijsterveld
Oisterwijk Catharineberg 1954- 1956+
Oisterwijk Rustoord 1970- 1975+
Oisterwijk Zusters van Barmhartigheid 1965
Oosterhout internaatschool Huize Lievenshove, Bredaseweg 140 1963- 1984+
Oosterhout Seraphijnsch kleinseminarie van de Paters Capucijnen per 1967 Gymnasium m.o. 1955 1967
Oosterhout Treffers Pensionaat 1901
Onsenoort/Nieuwkuijk internaat "Mariënkroon" cisterciënzer abdij 2002 gecontinueerd door de Vocolare beweging
Oss schoolinternaat De La Salle, Koornstraat 10 1960- 1982
Oss Instituut St. Nicolaas (van Poppel) internaat door de Fraters van Tilburg, Begijnenstraat 1894- 1982 Fraters van Tilburg
Ossendrecht internaat en jeugdhuis Volksabdij "Onze Lieve Vrouw ter Duinen" Broeders van Huijbergen, O.L. Vrouw ter Duinenlaan 199 1936 1981 Br. v. Huijbergen
Oudenbosch Bisschoppelijk Kleinseminarie Bisdom Breda m.o. 1878
Oudenbosch Juvenaat van het Heilig Hart Broeders van Oudenbosch, Bosschendijk 2 m.o. 1931 1972+
Oudenbosch internaat Saint Louis Oudenbosch Broeders van Oudenbosch, Markt 65 1840 1987+
Oudenbosch Pensionaat St. Anna Zusters Franciscanessen van Oudenbosch, Markt 61 1839 1984+
Oudenbosch Kweekschool "Le Sacré Coeur van de Zusters Franciscanessen van Oudenbosch, St. Antoniuslaan 1940- 1984+ Franciscanessen[dode link]
Oudenbosch Stichting De Zuidwester Sector Etten-Leur, Markt
Oud Gastel internaat St.Jozef (schippersinternaat) van de Broeders van Scheppers, Veerkensweg 13 1919 1984+/1998
Oud Gastel Juvenaat St. Frans, Veerkensweg m.o. 1945- 1945+
Putte B.J.-tehuis "Paviljoen" 1946 1949
Reusel Meisjes-pensionaat (van school & kweekschool) Zusters Franciscanessen van Veghel, Wilhelminalaan 38 1879 1963 Franciscanessen van Veghel[dode link]
Reusel Pensionaat St. Cornelius Fraters van Tilburg 1894- 1930+ Fraters van Tilburg
Rijsbergen Huize St. Joseph Patrocinium aan de Ettenseweg 97 te Rijsbergen.Orde: Zusters Dominicanessen van Bethanië 1980
Rijsbergen De Krabbebossen 1974- 1975+
Roosendaal internaatschool Huize Lievenshove, Meidoornlaan
Roosendaal internaat Ste. Marie van de Broeders van de Heilige Aloysius Gonzage 1946- 1969+
Roosendaal Pensionaat Sainte Marie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal 1930- 1930+
Rosmalen Instituut St. Antoine (jongenspensionaat)
Rosmalen Huize de Binckhorst, Vliertwijksestraat - Kruisstraat 1970- 1976+
Schijndel internaat R.K. Kweekschool door de zusters van Liefde 1941- 1941+
Sint Anthonis Stichting Time-Out Project (TOP), Noordkant 19a nu
Sint-Michielsgestel jongensinternaat Huize Ruwenberg van de Fraters van Tilburg, (Stokstraat 50) Ruwenbergstraat 7 1844 of 1852 1965 Fraters van Tilburg
Sint-Michielsgestel Bisschoppelijk Seminarie Harlaar van het bisdom 's-Hertogenbosch w.o. 1833
Sint-Michielsgestel Bisschoppelijk Kleinseminarie Beekvliet van het Bisdom 's-Hertogenbosch m.o. 1817 1972
Sint-Michielsgestel Instituut voor Doven door de congregatie van de Dochters van Maria en Jezus en/of Fraters van Tilburg (gebouw van 1908) 1840 1922+ Fraters van Tilburg
Sint-Oedenrode internaat Daminaancollege door de paters van de Heiligen Harten 1953- 1962+
Someren kindertehuis Huize Witven, Beuvenlaan 5 1959- 1984+
Son Huize Zonhove
Steenbergen Weeskamer, Blauwstraat 1611 1811
Steenbergen Nederlands-Hervormd weeshuis 1803 1963
Steenbergen R.K. weeshuis 1803 1959
Sterksel Kleinseminarie van de Witte Paters het St-Paulus College, Providentiaweg m.o. 1926 1967
Stevensbeek Juvenaat/internaat (1936-1973) en jongensstad "Eymard-Ville" (1954-1972) van de paters van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament, Kloosterstraat 12-15-17 en St. Jozefstraat 12-14 m.o. 1936 1973
Stevensbeek De La Salle Stevensbeek 1962- 1989+
Teteringen groot-Seminarie en juvenaat Missionarissen van het Goddelijk Woord, Arnold Janssenlaan 9 w.o./m.o. 1916
Tilburg internaat / tehuis van de Zusters van liefde
Tilburg internaat Huize Nazareth (Dominicus Savio-school) van de Fraters van Tilburg, Nazarethstraat 18-22 1951- 1978+ Fraters van Tilburg
Tilburg R.K. jongensweeshuis/Voogdij-internaat "St. Paulushuis" van de Fraters van Tilburg, Nazarethstraat 20 1916 1974 Fraters van Tilburg
Tilburg internaat van de kweekschool Sint Stanislaus Fraters van Tilburg Fraters van Tilburg
Tilburg Jongenshuis Eigenhorst van de Broeders met de Blauwe Koorden 1950 1966 Het klooster Eigenhorst in Tilburg
Tilburg kinderhuis Maria Goretti van de Karmelitessen, wilhelminapark 56 1951- 1981 Karmel.
Tilburg OLV Hulp der Christenen Korvel door de Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
Tilburg weeshuis in het moederhuis Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
Tilburg Juvenaat/internaat Oblaten van de H. Franciscus van Sales "Ave Maria", Nieuwe Goirleseweg/Columbusplein m.o. 1930 2005-
Tilburg Hieronymus internaat, Oude dijk 1 1960- 1960+
Tilburg Huize Piusoord van de Broeders Penitenten Broeders Penitenten[dode link]
Tilburg Juvenaat Missionarissen van het Heilig Hart, Bredaseweg m.o. Missionarissen v. h. H. Hart MSC
Tilburg Seminarie en Missiehuis van de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus
Uden Kleinseminarie van de Missionarissen van Steyl m.o. 1911 1941
Uden internaat en College van het Heilige Kruis van de Orde van het Heilig Kruis m.o. 1923 1969
Uden St. Jansgesticht kindertehuis St Agnes van de Orde van het Heilig Kruis m.o. 1955 ca. 1963
Uden pensionaat der Ursulines Ursulinen van de Romeinse Unie (klooster Nazareth) 1845 1974
Uden schoolinternaat Vredestein 1950- 1950+
Udenhout Huize Sint Vincentius R.K. meisjesinternaat voor B.L.O. van de Zusters van de Choorstraat, vanaf 1927 Schoorstraat 4 1925 1978
Udenhout Huize Assisië 1956- 1983+
Veghel internaat van de kweekschool Zusters Franciscanessen van Veghel, Deken van Miertstraat 8 1902 1971 Franciscanessen van Veghel[dode link]
Veldhoven internaat "De Sprankel" door de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart 1955- 1981+ Docters v. O-L-V v/h H. Hart
Veldhoven kindertehuis Sint Jozef Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart 1955- 1981+ Dochters v. O-L-V v/h H. Hart
Veldhoven Koningshof internaat Zusters v/h H. Hart, Locht 117 1950- 1994+
Veldhoven pensionaat O.L. Vrouw van Lourdes, Dorpstraat 1945- 1950+
Vught pensionaat villa Roucouleur voor "jongejuffrouwen" later "Klein Mariaoord" door de Ursulinen onder andere gezinszorg- en huishoud-onderwijs, Zandstraat 1899 1929
Vught internaat Huize villa Beukenhof, Eindhovenseweg 1957- 1960+
Vught Mariaoord Juvenaat van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes m.o. 1967- 1968+
Vught pensionaat "Régina Coeli" MMS en Talenpracticum (Reguliere) Kanunnikessen van de H. Augustinus m.o. 1911- 1915+
Vught Huize Bergen, Boxtelseweg 28 1963- 1974+
Waalwijk pensionat Zusters van JMJ, Kasteellaan 4
Werkendam De Merwede internaat voor schipperskinderen (RIS), Havenstraat 1975 nu De Merwede
Wernhoutsburg kleinseminarie Vincent de Paul van de Lazaristen, Wernhoutsburg (Zundert) m.o. 1882 2000-
Zundert Pensionaat en Huishoudschool "Sint Anna" van de Zusters Franciscanessen van Mariadal, Molenstraat 13 1948- 1989+ Franciscanessen[dode link]

Provincie Noord-Holland

plaats naam, organisatie(s) en archief schooltype vanaf tot info & links
Aalsmeer weeshuis
Aerdenhout internaat Aerdenhout, Slingerweg 6 1952- 1987+
Aerdenhout internaat voor kraamzorg
Alkmaar weeshuis
Alkmaar B.J.-tehuis "Kennemerhoek" 1946 1949
Alkmaar tehuis "De voorzienigheid" door de Zusters van "De Voorzienigheid" 1965- 1965+ Zusters v/D Voorz.
Amstelveen R.K. Weeshuis Sint-Hieronymus Aemilianus door de zuster van Onze Lieve Vrouw
Amstelveen Kindertehuis Sint-Jozefhuis door zusters 1953- 1958+
Amstelveen Logeer opvang 365, Alphen Rondweg 102
Amsterdam Burgerweeshuis (Amsterdam) sinds 1960 "Overschinkel" dan onderdeel van het Sociaal Agogisch Centrum (SAC) en nu Spirit, tussen de Kalverstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal (1520-1560), aan de Kalverstraat (1560-1960) en aan het IJsbaanpad, hoek Amstelveenseweg (1960-1991) 1520 1991 Spirit
Amsterdam R.K. Jongensweeshuis J. Ligtharthuis een leken-tehuis voor voogdijkinderen, vanaf 1954 "Amstelstad" (jongens en meisjes), daarna fusie met SAC tot Spirit, Jordaan later Fred Roeskestraat (1954-1971) 1686 1971 Spirit
Amsterdam Aalmoezeniersweeshuis, 1613 vml. Clarissenkloster aan het Singel, de Heiligeweg, 1666 naar Prinsengracht 1613 1825
Amsterdam Diaconie weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente, Keizersgracht, "De Wielingen" Wielingenstraat 26, vanaf 1933 Volkerakstraat 1657 1940
Amsterdam Het Luthers Diaconie Weeshuis, Lauriergracht in 1811 naar Nieuwe Keizersgracht 120 1678 1940+
Amsterdam Maagdenhuis R.K. weeshuis onder andere door Zusters van Liefde van Tilburg, Spui 1628 1953 Zusters van Liefde
Amsterdam 'Verlaten meisjes' gesticht (wezen en halfwezen), per 1968 "De Voorzienigheid" kindertehuis door de zusters van "De Voorzienigheid", de 'Franse Tuin' in de Elandsstraat 1852 1968+/1991 Zusters v/D Voorz.
Amsterdam Internaat voor ULO en kweekschool) door de zusters van "De Voorzienigheid" van Heemstede, Elandsstraat en later ook 1856 Lauriergracht 37-41 1856 1967+/1991 Zusters v/D Voorz.
Amsterdam Nederlands Israëlitisch Meisjesweeshuis, Rapenburgerstraat 171 - 173 1861 1943
Amsterdam Internaat van het Sint-Barbaraklooster (1893-1965) door de Zusters Franciscanessen van Bennebroek 1893 1921
Amsterdam Internaat (kweekschool/P.A. 1914-1968) van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Reynier Vinkeleskade 52 1914 1937 Franciscanessen[dode link]
Amsterdam Huize Lydia Internaat van de R.K. verpleegkundige opleiding Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus, O.L. Vrouwe Gasthuis (1910-1950) en later Roelof Hartplein 2 (1950-1970) m.o. 1910 1970
Amsterdam Internaat Paedologisch Instituut "het PI", Vossiusstraat 56 (bij het Vondelpark) 1931 2006 'het PI'
Amsterdam R.K. Weeshuis "Sint-Hieronymus Aemilianus" door de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 1937- 1949+ Zusters van O.L. Vrouw
Amsterdam Beth Palet
Amsterdam Tehuis Sint-Hubertusvereniging opvang en huisvesting ongehuwde moeders; opvoeding en verzorging kinderen van ongehuwde moeders t/m kleuterleeftijd door de Zusters van "De Voorzienigheid", Plantage Middenlaan 33 1926 1970 Zusters v/D Voorz.
Amsterdam Kindertehuis Het Janna 1980- 1981+
Amsterdam Kindertehuis Tulpenburg 1973- 1978+
Amsterdam Boddaert Centrum (A-oost) 1979- 1884+
Amsterdam De Heem 1968- 1970+
Amsterdam Tehuis / Huize Annette
Amsterdam Meisjesinternaat de Wiekslag, Prins Hendriklaan 28 1956- 1969+
Amsterdam Sint-Leoschool (internaat) van de Broeders van Maastricht
Amsterdam B.J.-tehuis "De Hoeksteen" 1946 1948
Amsterdam B.J.-tehuis, van Eeghenstraat 1946 1949
Amsterdam Willibrordhuis w.o. 1997 2005
Amsterdam Internaat Kweekschool voor de Zeevaart, Prins Hendrikkade 189, 1942- 2000+
Amsterdam R.K. Schippersinternaat Sint-Jozefhuis van de) H. Theresia van de Sint-Josephschool van de karmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus, Amstelveenseweg 593-595 1933 1993+ Karmel.
Amsterdam Sint-Theresia Stichting / R.K. Internaat voor Schipperskinderen Karmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus, Amstelveenseweg 760 1955- 1991+ Karmel.
Amsterdam Prinses Beatrix schippersinternaat, eerst Van Hallstraat, daarna Dolhaantjesstraat 20 en daarna Ladagomeerhof 241 1947 2008 Stg. Meander
Amsterdam De Amsterdamsche School (particulier), Nieuwezijds Voorburgwal m.o. nu Amsterdamse school
Bakkum Huize "Sint-Antonius" gezondheid-kolonie / Kinderrustoord "Bakkum" bij Castricum v.d. Ned. Katholieke ver v. Kinderuitzending in het Bisdom Maarlem 1930+ 1972+
Beemster internaat van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek, Jisperweg 52 1910 1970
Bentveld B.J. tehuis Bentveld 1946 1949
Bergen aan Zee Het Zeehuis 1953- 1955+
Bergen pensionaat Sint Antonius R.K. kweekschool & huishoudschool Ursulinen van Bergen m.o. 1935- 1948+
Beverwijk internaat Bisschoppelijke kweekschool Beverwijk later Katholieke Pedagogische Academie, Romerkerkweg en Baanstraat 72 m.o. 1906 2006- BKB
Beverwijk Sint Jozef internaat (voor leerlingen van de land- en tuinbouwschool) Broeders van Amsterdam, Kees Delfweg 1, 1930 1933+
Bloemendaal B.J. tehuis "Clinghe "1946 1949
Bloemendaal ,Rustenburgerweg 23 1942- 1947+
Bloemendaal Leerschool, Krommelaan 1973- 1973+
Bloemendaal St. Jozeph internaat, Dennenweg 6 1940- 1966+
Bloemendaal Rachel Steijn 1962- 1965+
Bloemendaal internaat Noorthey, Korte Parkweg 1 1967- 1979+
Bussum internaat door de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, Brinklaan 82 1881 Zusters van O.L. Vrouw
Bussum kindertehuis 1956- 1968+
Bussum Jongensinternaat Instituut Van Heusden, Koningin Emmalaan 1 m.o. 1969- 1975
Den Helder Algemeen Weeshuis 1822 1922 [5][6]
Driehuis (Velsen) kindertehuis R.K. Westerveld De Voorzienigheid "Het Witte Huis" van de zusters van "De Voorzienigheid", Drs. Scheapmanlaan 2 1950- 1980 Zusters v/D Voorz.
Edam weeshuis
Edam De Koningshoeve, kindertehuis later internaat (onder andere schipperskinderen) van de Zusters van "De Voorzienigheid", Voorhaven 158 1899 1970 Zusters v/D Voorz.
Egmond aan Zee Gezondheidskolonie Pr. Juliana 1956- 1959+
Egmond aan Zee koloniehuis Zwartedijk 1957- 1959+
Egmond aan Zee Princes Beatrix 1958- 1971+
Egmond aan Zee St. Joseph herstellingsoord voor kinderen door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen van 1927 tot 1968 1927 1976+ Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Egmond aan Zee Kerdijk 1948- 1965+
Enkhuizen weeshuis
Enkhuizen stg. Vrijzinnig Godsdienstig tehuis 1924 2006
Grootebroek (Nederlands Hervormd) Weeshuis De Schuilhoeve 1575 heden
Haarlem Weeshuis De Tulp
Haarlem Weeshuis der Doopsgezinden, Klein Heiligland 58 (1634-1874) Kleine Houtweg 18 (1874-1939), Baan 25 1634 1942+
Haarlem Pensionaat van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen (ald. 1882-1964), Koningsstraat 20 1906 1921 Franciscanessen[dode link]
Haarlem kindertehuis Haarlem 1961- 1965+
Haarlem Stichting Het St. Catharina-Apostolaat kinderhuis voor kinderen van ongehuwde moeders (doorgangshuis) Dominicanessen van het Sint-Catharina-Apostolaat, Bloemhofstraat 1 1959- 1965/2006 Dominicanen Nl
Haarlem kindertehuis, Schotersingel 81 1943- 1955+
Haarlem tehuis 't Hoogt, Jan de Braystraat 2
Halfweg kindertehuis St. Anna 1958- 1975+
Heemstede Bisschoppelijk Kleinseminarie Hageveld Bisdom Haarlem {archief 1817-2001: Noord-Hollands Archief}, Cruquiusweg 15 m.o. 1923 1967 stg. Reünisten Hageveld
Heemstede B.J.-tehuis Bosbeek 1946 1949
Heerhugowaard internaatschool Klaas Groen, de Vork 20 1990- 2006+
Hilversum internaat van de Aartsbisschoppelijke Kweekschool St. Ludgerus Fraters van Utrecht, Oude Amersfoortsweg 59 1909 1938+ Fraters van Utrecht
Hilversum Het Mierenest 1948- 1975+
Hilversum huize "de Brug" 1964- 1979+
Hilversum kindertehuis Trompendaal 1974- 1987+
Hilversum kindertehuis de Regenboog 1960- 1970+
Hilversum kindertehuis 't Grut 1952- 1959+
Hilversum (kostschool) Hill House, Beethovenstraat
Hilversum internaat Duo Decimo
Hoorn internaat Mill Hill Seminarie en missiehuis Fraters van Mill Hill 1974- 1974+
Hoorn R.K. Weeshuis en Armenhuis van de Zusters van "De Voorzienigheid", Achterom 15 1896 1982- Zusters v/D Voorz.
Huisduinen Wees- en Armenhuis van de gemeente Helder en Huisduinen 1676 1822 [5]
Huisduinen Weesinrichting Huisduinen 1900 ca. 1939 [7]
Huizen weeshuis
Huizen Hertenkamp
Huizen De " Onderwei "
Landsmeer weeshuis
Jisp weeshuis
Medemblik Weeshuis
Medemblik internaat Huize St. Radboud door de Fraters van Tilburg, Ridderstraat 10 1943- 1966+ Fraters van Tilburg
Monnickendam Weeshuis (vml. petshuis) 1554
Muiderberg B.J.-tehuis "Noorthey" 1946 1949
Naarden kindertehuis De Wiekslag Leger des Heils 1905 1979
Nederhorst den Berg Kindertehuis "De Voorzienigheid" van de Zusters van "De Voorzienigheid' Heemstede De Congregatie der Arme Zusters vh. Goddelijk Kind en het Gesticht 'De Voorzienigheid' 1852-1927, Dammerweg 8 1892 1976- Zusters v/D Voorz.
Noordwijkerhout internaat "De Voorzienigheid" door de Zusters van "De Voorzienigheid", Kerkstraat 97 1864 Zusters v/D Voorz.
Noordwijkerhout t Hoogt
Oostzaan weeshuis
Overveen "van ouds het raadhuis" 1980- 1985+
Purmerend weeshuis
Santpoort Het Lavigerie College Kleinseminarie en later open internaat van de Witte Paters op het landgoed Spaarnberg m.o. 1952 1971 College te Santpoort
Santpoort-Noord kindertehuis van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart, Wulverderlaan 1 1937 1984 Docters v. O-L-V v/h H. Hart
Santpoort-Noord internaat St Rafael, Middenduinerweg 44 1966- 1990+
Schagen Weeshuis der Nederlands Hervormde gemeente Schagen (Stichting voormalig Weeshuis der Nederlands Hervormde gemeente Schagen)
Texel B.J.-tehuis "Panorama" 1946 1949
't Veld Opleidingsinternaat kraamverzorging 1979- 1996+
Velsen Bisschoppelijk Kleinseminarie Hageveld Bisdom Haarlem (verhuisd naar Voorhout) {archief 1817-2001: Noord-Hollands Archief} m.o. 1817 1847 stg. Reünisten Hageveld
Vogelenzang Huize Casa Carmeli 1958- 1959+
Vogelenzang internaat Leiduin, 2e Leiweg 1 1952- 1991+
Vogelenzang groot-seminarie De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 w.o. 2005 nu De Tiltenberg
Wijk aan Zee B.J. tehuis "De Relweg" 1946 1948
Wijk aan Zee kindertehuis / B.J. tehuis "Stella Maris" 1948
Wijk aan Zee kleinseminarie voor late roepingen voor Nederland (in vml. kindertehuis Stella Maris) verhuisd naar Horst m.o.. 1948 1954
Wijk aan Zee kinderhuis Emma 1962- 1978+
Zaandam Het Doopsgezind Weeshuis 1713 1947-
Zandvoort Grootkijkduin 1971- 1978+
Zandvoort B.J. tehuis "De Tweesprong" 1946 1948

Provincie Overijssel

plaats naam, organisatie(s) en archief schooltype vanaf tot info & links
B.J.-tehuis 't Weversnest, Dijkzicht, Wolfskuil, De Esch
Almelo internaat "De Goede Herder" Zrs vd De Goede Herder, Vriezeveenseweg 170 1955 1973
Almelo Huize Alexandra
Almelo B.J.-kindertehuis Almelo
Almelo tehuis Saxenheem 1977- 1977+
Ambt Delden internaat Azelo m.o.
Ambt Delden R.K. jongenspensionaat Maria Mediatrix, Bornerbroeksestraat
Blokzijl Maurits Weeshuis 1667 1928
Borne Pensionaat Maria Mediatrix 1942- 1994+
Delden B.J.-kindertehuis Delden
Denekamp kindertehuis St. Antonius van de Zusters Franciscanessen, Lattropperstraat 1938- 1973+
Denekamp internaat voor de landbouwhuishoudschool van de ABTB van de Zusters Franciscanessen, Gravenallee 30 1875 1973+ Franciscanessen[dode link]
Denekamp Opleidingsinternaat Wit-Gele Kruis, Gravenallee
Deventer Burgerweeshuis (Deventer)
Deventer B.J.-tehuis "Salland" 1946 1949
Deventer Internaat Gronthout nu Internaat Gronthout
Diepenveen jongenspensionaat De Holterhoek, Verlengde Randerstraat 1972 nu De Holterhoek
Eerde internaat "International School Eerde" Kasteel Eerde, Kasteellaan nu I.S. Eerde
Enschede Seminarie met noviciaat van de Kapucijnen, Gronausestraat 710 1935 1972
Enschede internaat Stadsweide, M.H. Trompstraat 1969- 1983+
Enschede internaat SNOV, de Haydenlaan 1991- 1995+
Enschede B.J. Twente-Snelius 1998- 2000+
Enschede B.J. Twente, Drebbel, Lipperkerk en Lage Bothofstraat 1945 nu pleegzorg Twente
Hellendoorn kindertehuis huize " De Reggenberg" door zusters 1952- 1982+
Hengelo Maria Mediatrix internaat Paters Maristen, Bornsestraat 124 m.o. 1955- 1955+ Maristen
Kampen B.J. tehuis Kampen
Losser De villa "De Zandbergen 1945 1961
Losser internaat / kamp "De Ravenhorst", Ravenhorstenweg 1961 1991 Ravenhorst
Oldenzaal internaat (1871-1921 en 1955-1972) van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Gasthuisstraat 16 1871 1972
Oldenzaal internaat Carmel Lyceum door de Karmelieten Karmel.
Ootmarsum R.K. internaat St. Radboud voor voogdijkinderen Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort , Kloosterstraat 3 / Oostwal 1855 1983 Zusters van O.L. Vrouw
Slagharen kindertehuis "De Eik" Zusters van het Arme Kind Jezus 1951- 1980+
Steenwijk B.J.-centrum / -internaat "De Eese", Duivenslaagte 2 1962- 2003+
Steenwijkerwold Weeshuis Zusters van "De Voorzienigheid" 1894 1948 Zusters v/D Voorz.
Steenwijkerwold internaat Gerardus Majella kweekschool (vanaf 1904, heette later: Pedagogische Academie, Pabo) Zusters van "De Voorzienigheid", Gelderingen 44b 1894 1948 Zusters v/D Voorz.
Steenwijkerwold internaat Mariënwold zusters, Geldringen 1976- 1979+
Vollenhove Hervormd Grootburger Weeshuis, Visserstraat (1567-1867), Kerkstraat (1867-1920) 1432- 1920 Weeshuis Vollenhove
Wierden kamp Vossenbos, Hexelseweg 1959- 1973+
Zenderen kleinseminarie/internaat Zenderen door de Karmelieten, Carmelitessenweg 1 m.o. 1855 Karmel.
Zwolle 'Huis der Weezen' sinds 1834 Het Hervormd Weeshuis, vml. Caeciliën Convent 1600- 1953 Hervormd Weeshuis
Zwolle Burgerweeshuis
Zwolle Runhart De Gouwe 9 en KTC 1989- 1991+
Zwolle Juliana kindertehuis / jeugdhuis 1961- 1970+
Zwolle Prinses Magriet Aa-landen internaat voor Schipperskinderen, Botlek geen jaren 50 nu Stg. Meander
Zwolle Prinses Magriet Holtenbroek internaat voor Schipperskinderen, Klooienberglaan geen jaren 50 nu Stg. Meander

Provincie Utrecht

plaats naam, organisatie(s) en archief schooltype vanaf tot info & links
Amersfoort St Nicolaas weeshuis, vml. Begijnhof hoek van de Sint Aagtensingel (later 't Zand) en de Sint Agathastraat 1551-1611, daarna in vml. klooster "de Mariënhof" 1611-1928, 1804 fusie met Stadskinderhuis; daarna Burgerweeshuis 1550 1932 Burgerweeshuis A.
Amersfoort Weeshuis door de Zusters van St. Jozef Amersfoort 1881
Amersfoort R.K. Pensionaat St. Louis (nu Hoornbeeck) van de Broeders van Maastricht, Utrechtseweg 228 1917 1975 St.Louis-Amersfoort
Amersfoort R.K. meisjesinternaat (kweekschool/Pabo) Onze Lieve Vrouw ter Eem door de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, D. Fockemalaan 22 m.o. 1933 Zusters van O.L. Vrouw
Amersfoort Maria gesticht/internaat (voor voogdijkinderen) van de congregatie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, centrum Amersfoort onder andere Muurhuizen en Herenstraat (1860-1914) en Noorderwierweg 2 (1914- ) 1860 1985/2001+
Amersfoort internaat Aldegonde, Arnhemseweg 67 1962- 1976+
Amersfoort Huize Zandbergen Instelling voor Jeugdzorg, Waterdaal 2 1957- 1958+
Amersfoort kindertehuis de Snoekheuvel 1957- 1958+
Amersfoort jongenshuis Amersfoort Leger des Heils, Scheltemalaan 13 1930- 1968+
Amersfoort De Berg & Het Ortshuis 1957- 1972+
Baarn internaat Boekenrode, Eemnesserweg 94 1988- 1992+
Baarn De Harscamp (Leger des Heils), Ringlaan 2[8]
Baarn internaat Louisa State, Gerrit van der Veenlaan 1869 2002 stg. Oud-Louisianen
Baarn Mariënhorst R.K. jongenskostschool, Soestdijkerstraatweg
Baarn Protestants Christelijk internaat 'De Sparrenhorst', Prins Hendriklaan 11 / Parkstraat 1958- 1973+
Baarn B.J. tehuis "Uytenbosch" & "Buitenzorg" 1946 1949
Baarn jongensinternaat (kinderbescherming) Broeders van Amsterdam, Luitenant Generaal van Heutzlaan 2 1958 1962
Baarn Huize Nieuwenoord - Inservice opl. Z-verpleegk., Groeneveld 25 1963- 2002+
Bilthoven Astmacentrum Berg en bosch 1965- 1968+
Bilthoven internaat Zonneheuvel, Bilderdijklaan 15 1946 1970
Bosch en Duin internaat Maupertuus, Baarnseweg 4 1964- 2005+
De Bilt Opleidingsinternaat voor Kraamverzorgsters, Emmalaan 6 1946- 1977+
Den Dolder internaat De Hulsthorst, Dolderseweg 1952- 1970+
Doorn internaat Beukenrode van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 1973- 1974+
Doorn internaat Hervormd internaat Nieuw Ruimzicht
Doorn kindertehuis Huize Dennenoord 1961- 1974+
Doorn De Schutsluis 1960- 1972+
Doorn internaat voor IVO - Van Oort, Van Speykstraat 1 1973- 1974+
Driebergen Meisjesinternaat, Coolsmalaan
Driebergen Het Hudighuis, gezondheidskolonie 1946- 1946+
Driebergen Huize Valentijn internaat Ursulinen van de Romeinse Unie, Valentijn 40 1947 1972
Driebergen B.J.-internaat "Sparrenheide", aan de Melvill van Carnbeelaan 1962- 1966+
Driebergen-Rijsenburg Groot-seminarie Rijsenburg van bisdom Utrecht w.o. 1857 1968
Driebergen-Rijsenburg R.K. meisjesinternaat door Ursulinen, Ursulineweg
Hollandsche Rading BJ De Rading internaat De Hertenkamp, Karnemelksweg 8
Huis ter Heide tehuis voor ongehuwde moeders 1963- 1970+
Huis ter Heide tehuis Het Boschkamp
Huis ter Heide Astmacentrum Huize Willemijntje 1958- 1959+
Huis ter Heide kindertehuis de Schakel 1952- 1955+
Huis ter Heide KLM internaat voor technisch Personeel, Amersfoortseweg 1948- 1948+
Leusden internaat Huize Don Bosco van de Salesianen van Don Bosco, Dodeweg 6 (gebouw) 1937 1982 Don Bosco Nederland
Leusden Huize Ingeborg, Paradijsweg 15 1982- 1982+
Leusden internaat De Hohorst, Heiligenbergerweg (gebouw)
Loenen aan de Vecht internaat Trial and Error, oud over 3, buitenplaats Vegtlust 1950- 1999+
Loosdrecht Rijksobservatiehuis De Schutsluis, Raaweg 10 1950?- 1960+
Maarn internaat "De Hoogt", De Hoogt 1981- 1999+ RI De Hoogt
Maartensdijk internaat / tehuis "Persijn" 1967- 1969+
Maartensdijk internaat Roverestein, Maartensdijkseweg 1955- 1992+
Nieuwegein Prins Hendrik schippersinternaat, Industrieweg 1915 nu PHI stg. Meander
Oudewater Pensionaat St. Franciscus van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek 1887 gesloten Franciscanessen[dode link]
Overberg Passantenkamp Overberg 1957- 1960+
Renswoude kamp Overberg, Dwarsweg 45 1964- 1993+
Rhenen Gast- en Weeshuis Rhenen 1853 1894+
Soest internaat (kwekelingen bejaardenzorg) St. Joseph Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, Steenhoffstraat 1869 1962
Soesterberg kleinseminarie Missionarissen van het Goddelijk Woord, Amersfoortsestraat 20 Landgoed 'De Eikenhorst' (gebouw) m.o. 1924 1961
Soesterberg internaat de Paltz, Soestduinen 1959- 1981+
Soesterberg (medisch) kindertehuis Kinabu 1931 1968
Stoutenburg tijdelijke kleinseminarie van het Bisdom Rotterdam in landhuis Stoutenburg van de Franciscanen, Stoutenburgerlaan 5 later verhuisd naar Noordwijkerhout m.o. 1956 1961 Stoutenburg
Utrecht Weeshuis Elisabeth Zoudenbalchweeshuis later Burger Weeshuis genoemd Vreeswijk, Regulierenklooster Oudegracht 245 (1582-1926), Nieuwegracht 98 (1926-1963) 1582 1963
Utrecht R.K. Weeshuis voor jongens vd Aalmoezenierskamer, Huize Zoudenbalch (1746-1875), Maliesingel (1875- ) 1746- 1875+
Utrecht Renswoudehuis weeshuis (Fundatie van Renswoude), Agnietenstraat 1756 1922
Utrecht Centraal Israëlitisch Weeshuis, Nieuwegracht 92 1871 1942
Utrecht meisjestehuis "de Haven" Maliebaanlaan 99 1963- 1980+
Utrecht internaat kweekschool Sint Jozef Fraters van Utrecht, Schorteldoeksesteeg 1 1899- 1930+ Fraters van Utrecht
Utrecht "Ons Tehuis" (St. Paula stichting) zorg voor ongehuwde moeder en haar kind door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen, Admiraal Van Gentstraat 33 (1966 verhuisd naar Oosterbeek) 1931 1966 Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Utrecht Protestants Doorgangshuis 'de Haven' 1921 1961
Utrecht Hieronymushuis Zusters van Liefde van Tilburg, Maliesingel Zusters van Liefde
Utrecht kindertehuis St. Aloysius door dochters van het Heilig Kruis 1947- 1959+
Utrecht tehuis De Tweesprong, Detmoldstraat 1974- 1983+
Utrecht Instituut Blankestijn l.o./m.o. 1965 nu Instituut Blankestijn
Utrecht seminarie het Arienskonvikt w.o. 2010
Utrecht jeugdhuis de Stuw 1971- 2003+
Vreeswijk Prins Hendrik internaat, Prins Hendriklaan 1928- 2007+
Werkhoven internaat "International School Beverweerd" Kasteel Beverweerd, Beverweertseweg 60 m.o. 1959 2007 I.S. Beverweerd
Woerden Gereformeerd Weeshuis, de Havenstraat 6 1604
Woerden Pensionaat St Jozef (Maria school) Zusters Franciscanessen van Mariadal, (Verlengde) Havenstraat 1933- 1992+
Zeist meisjesinternaat der Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 22a 1951- 1973+
Zeist Christelijk Jongensinternaat, Krakelingenweg 10 1918 1980
Zeist B.J.-tehuis Boschkamp 1946 1949
Zeist kindertehuis Leger des Heils 1960- 1966+
Zeist internaat Neubourg
Zeist (Medisch) kindertehuis Bethanie, Verlengde Slotlaan 109 (gesloopt 1988) 1937- 1982+ Bethanie Zeist[dode link]
Zeist Katholiek jongensinternaat Sint Jan door de Kruisvaarders van Sint-Jan, Ma Retraite Utrechtseweg 67 en Sanatoriumlaan 2 1947 1979 Kruisvaarders van Sint-Jan
Zeist Katholiek jongensinternaat Sint Jozef (pensionaat) door de Fraters van Utrecht, Kroostweg - Noord 149 1947- 1968+ Fraters van Utrecht
Zeist Juvenaat-Pensionaat St. Jozef (en de St. Jozef-kweekschool) door de fraters van Utrecht (nu PGGM), Kroostweg m.o. 1946 1959 PSJZ[dode link] Fraters van Utrecht
Zeist jongensinternaat "Katwijk De Breul" Jezuïeten (Katwijk, den Haag en daarna Zeist), Arnhemsebovenweg(hoofdgebouw) en na 1961 Driebergseweg (na 1982 verder als dagschool) 1941 1982 Jezuïeten
Zeist Meisjesinternaat Pavia van de Ver. van Chr. Hoger en Middelbaar Onderwijs, gevestigd in Huize Pavia, Laan van Beek en Royen 1947 1976 Huize Pavia
Zeist Prinses Marijke kleuterhuis van de Ned. Kath. Vereniging voor Kinderuitzending 1941- 1985+
Zuilen B.J. tehuis Zuyleveld 1946 1948

Provincie Zeeland

plaats naam, organisatie(s) en archief schooltype vanaf tot info & links
Aardenburg Weeshuis, Weststraat 22 (1674-1927) (Gesticht uit vroegere katholieke kerkelijke goederen die in 1604 waren geconfisqueerd) 1631 1927
Goes Weeshuis, Singelstraat 13 1628
Hansweert Maria-oord R.K. internaat voor Schpperskinderen door de Dochters van Onze Lieve Vrouwe van het Hart, Kerkepad 2 1938 1953 Dochters v. O-L-V v/h H. Hart
Hansweert B.J. tehuis "Hansweert" 1946 1947
Hulst weeshuis in het vml. klooster, 's-Gravenhofplein
Hulst pensionaat, internaat voor MULO-kinderen, en later voor schipperskinderen en kinderen onder de kinderbescherming van de Zusters Franciscanessen van Mariadal, Grote Markt 15 1852 1987 Franciscanessen[dode link]
Hulst (schippers)internaat Baudeloo Zusters van Liefde, Markt 1941- 1985+
Hulst Juvenaat St. Jozef Paters Maristen (SM Societas Mariae) (Gymnasiumniveau), Zandstraat 10 en Carmelweg 2 m.o. 1911 1966 Maristen
Kortgene De Vliethoeve (expats)internaat, Galgendijk 2-4 1988- 2008 Tender jeugdzorg
Middelburg Weeshuis
Sint Anna ter Muiden R.K. kindertehuis Heilig Hart Ter Ruste (Huize Sacré Coeur) door de Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna (van Engelendale) sinds 1928 daar 1934 1987 Dominicanen Nl
Sluis kleinseminarie Sint-Augustinus van de Reguliere Kanunniken van Sint-Jan van Lateranen(C.R.L.), Sint Annastraat 46 1947 1974
Terneuzen Schippersinternaat Koningin Juliana, van Steenbergenlaan 30 1959 nu SI Terneuzen Stg. Meander
Vlissingen Arm-, Gast- en Weeshuis 1753- 1859+
Vlissingen kindertehuis Voorstraat, Voorstraat 3 West-Souburg nu Juvent
Wemeldinge Schippersinternaat "De Schutsluis", Beatrixstraat 8 gesloten
Zierikzee BurgerWeeshuis 1862 1940

Provincie Zuid-Holland

plaats naam, organisatie(s) en archief schooltype vanaf tot info & links
Achthuizen Pensionaat van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek 1865 1945
Alphen aan den Rijn internaat Martha stichting (Hervormde gestichtsgemeente) later Rijnstroom Rijnhove en Marnixhove tegenwoordig Stichting De Horizon, Vanenburg 1895 1970+ Martha stg.
Alphen aan den Rijn internaat van de Zusters Franciscanessen van Oudenbosch Franciscanessen[dode link]
Bennebroek Pensionaat Sacré Coeur ('t Heilig Hart) van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek 1896 1919 Luciaklooster[dode link]
Bodegraven Sint-Joseph pensionaat en kostschool voor meisjes uit schippersgezinnen van de Zusters Franciscanessen van Salzkotten, Van Tolstraat aan de Overtocht 1875 1970 Franciscanessen[dode link]
Brielle Merulaweeshuis {Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg} 1557 1948
Brielle internaat Sint Leonardus (voornamelijk schipperskinderen) van de Zusters Franciscanessen van Aerdenhout, Venkelstraat 15 (1893-1951/4) en Nobelstraat 20 (1951/4-1972) 1893 1972
Capelle aan den IJssel De Meerpaal (Internaat Schippersjeugd), Pastel nu De Meerpaal stg. Meander
Delft Protestantse "MeisjesWeeshuis", Oude Delft 112 1578 1954
Delft "Jongensweeshuis" in het St.-Barbaraklooster Oude Delft in 1910 verhuisd naar Weeshuis aan het Koningsplein 83 1600- 1910+
Delft Weeshuis der Gereformeerden, Oude Delft 51-55, Koningsplein 83, Gasthuissteeg 12 1350 1960
Delft Renswoudehuis ambachtsschool voor weesjongens (Fundatie van Renswoude), Oude Delft 1759 1911+
Delft R.K. weeshuis jongensweeshuis Broeders van Ronse, Kantoorgracht 8 (sloop 1979) 1749 1957 broeders van Ronse
Delft R.K. weeshuis meisjesweeshuis OLV Onbevlekt Ontvangen Zusters van Liefde van Tilburg, Kantoorgracht 11 (sloop 1979) 1749 1957 Zusters van Liefde
Den Haag Burgerweeshuis, Westeinde 1564 1919 Burgerweeshuis
Den Haag Israëlitisch Weeshuis 'Hulp Voor Weezen' (Ezer Jatom) 1849 1943
Den Haag Renswoudehuis 11 en 20 jaar (Fundatie van Renswoude), Jozef Israelsplein 1923 2011
Den Haag weeshuis, Koningstraat 1943- 1977+
Den Haag Stichting Huize Cristina, Emmakade 1956- 1990+
Den Haag Observatiehuis voor Meisjes „Maria Immaculata“, Lijsterbesstraat 1959- 1967+
Den Haag St. Monica
Den Haag Huize St. Annastichting van de Vereeniging ter Bescherming van Meisjes (kinder- en ongehuwde moeder-huis) van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen, Mariastaat 2A, Bezuidenhout (1907-1944), daarna Lange Lombardstraat (1946-1950). In 1950 verhuisd naar huize Maris Stella in Scheveningen 1907 1950 Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Den Haag internaat Sociëteit van het H. Hart van Jezus, Zusters van JMJ (Jezus, Maria en Josef), Dr. Kuyperstraat 2 1915 1965+
Den Haag internaat H. Maagd Moeder Gods 1965- 1965+
Den Haag Huize Leger des Heils
Den Haag Tehuis, Pletterijstraat 66 1951- 1953+
Den Haag weeshuis / kindertehuisHuize Groenenstein door de Zusters van Liefde van Tilburg, Schiefbaan-Hovius Stichting 1950- 1970+ Zusters van Liefde
Den Haag kindertehuis Huize Groenenstein door de Broeders van de Christelijke Scholen 1950- 1960+
Den Haag Huize Angela, Prinsegracht 10-12-14 1960- 1965+
Den Haag St. Janscollege internaat door de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus 1958- 1965+
Den Haag internaat Huize Katwijk (klooster Christus Koning, Klein Katwijk / Groot Katwijk) Jezuïeten, Raamweg 1928 1941 Jezuïeten
Den Haag internaatschool, Loosduinseweg 529 1948- 1968+
Den Haag 'Tehuis voor Onbehuisden', de Steijnlaan / per 1923 'D.A.J. Kesslerstichting', De la Reyweg 1915 nu Kessler stg.
Dordrecht B.J.-tehuis Renate (Bijzonder Jeugdwerk-tehuis) 1945- 1948+
Dordrecht internaat Nicole de Martynville, Vrieseweg 1969- 1972+
Dordrecht internaat Kranenburg, Nieuwe Haven / 1945 Hoge Nieuwstraat 83 1919 1995
Dordrecht kindertehuis De Schuilhoek 1993- 2003+
Dordrecht internaat De Singel, (Christelijke schippersschool) Internaat voor Schipperskinderen, Burgemeester de Raadtsingel 93A 1959- nu De Singel stg. Meander
Dordrecht Schippersinternaat, Burgemeester de Raadtsingel 97 1956- 1992+
Dordrecht Dubbeldam, Schippersinternaat, Koningstraat 302 1960- 2002+
Dordrecht Christelijk internaat voor Schipperskinderen (VGO), Wolwevershaven 20 1955- 1980+
Dordrecht Eben-Haezer internaat voor Schippersjeugd (RIS), Regenboogstraat 18 en Maria Montessorilaan 11 nu Internaat Eben-Haeser
Dordrecht Hollands Glorie B.J.-jongenskamp (Bijzonder Jeugdwerk) / internaat met opleiding tot varensgezel, Badweg 2 1940- 1948+
Gorinchem Pensionaat van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek, Oude Lombardstraat 1851 1880 Franciscanessen[dode link]
Gouda AalmoezeniersWeeshuis (Gouda) 1599 1948 Weeshuis Gouda
Gouda B.J. Ter Gouwe (Bijzonder Jeugdwerk), Jacob van Lennepkade 1952- 2005+
Haastrecht Kleinseminarie Sint Gabriël van de Passionisten (naar Mook verhuisd), Provincialeweg Oost 62 m.o. 1922 1955+
Hillegom Pensionaat Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, Mariastraat 18 1856 1991 Zusters van O.L. Vrouw
Hoek van Holland kindertehuis De Koperwiek / Lindenhof, 's-Gravenzandseweg 1974- 1996+
Katwijk R.K. Sint Willebrordus College, 1831 internaat(Gymnasium), vanaf 1836 door de paters Jezuïeten tot 1928 en daarna Seminarie door de Franciscanen, Katwijk aan de Rijn m.o. 1831 1959+
Katwijk Zeehospitium: een sanatorium voor kinderen 1853 1953 RRC
Katwijk weeshuis, Voorstraat Katwijk aan Zee 1904 1976 Nai.nl Digibron
Katwijk B.J.-tehuis "De Schakel" (Bijzonder Jeugdwerk) 1946 1949
Kijkduin (Den Haag) De Vluchtheuvel 1958- 1969+
Krimpen aan den IJssel De Driemaster (Reformatorisch Internaat voor Schipperkinderen), Boezemdreef 2 1954 nu De Driemaster
Leiden Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis, Hooglandse Kerkgracht 17 1600- 1961 Kinderrechtenhuis
Leiden Evangelisch-Lutherse Weeshuis (sinds 1922 Stg. G.D.), Middelweg 38 1922
Leiden Centraal Israëlitisch Wees- en Doorgangshuis, Roodenburgerstraat 1a 1929 1943
Leiden Cortona, Zorg voor ongehuwde moeders met haar kinderen van de Zusters Franciscanessen van de Heilige Elisabeth (1923-1978) (FIOM), Haagweg 47; de zusters woonden in het naastgelegen Huis Ter Wetering, Haagweg 49 1920- 1978 Zusters Franciscanessen van de Heilige Elisabeth
Leiden pensionaat vakschool voor meisjes Sint Margaretha van de Zusters Franciscanessen van de Heilige Elisabeth (Cortona-stichting, afd. van de Zita-Vereniging), Galgewater 5 / Noordeinde / Haagweg 47 {het Zita-archief berust bij het Regionaal Archief Leiden} 1923 1977+ Zusters Franciscanessen van de Heilige Elisabeth
Leiden Huize Weipoort, internaat van de Kruisheren (1925-1967), Gemiva (1968-1983), Vrouwenweg 1 1925 1983 Kruisheren /Gemiva
Leiden kindertehuis "Christelijke jeugdhulp" (FIOM), Zoeterwoudsesingel {FIOM Archief archief bij Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis (voorheen IIAV) te Amsterdam} 1973- 1973+ Christelijke jeugdhulp
Leiderdorp kindertehuis Voordorp van de Vereniging Kinderzorg 1909- 1957+
Lisse Huize ter Beek, Heereweg 469 1981- 1981+
Monster St. Jozef jongensinternaat, Havenstraat 1911 1986 VOLH
Monster Pensionaat van de Zusters Franciscanessen van Mariadal, Havenstraat 12 1852 1994-
Moordrecht R.K. Sint Jozef Schippersinternaat van de caritasinstelling van de Zusters van "De Voorzienigheid", Oosteinde / IJsseldijk 1913 1963/1970+ Zusters van "De Voorzienigheid"
Nieuwveen Huize Sint Ursula schoolinternaat Ursulinen van Bergen, AH Kooistrastraat 130 (Villa Sassenoord) 1935 nu Ipse de Bruggen
Noordwijk B.J.-tehuis Offem (Bijzonder Jeugdwerk-tehuis) 1945- 1949+
Noordwijk St. Jeroen gesticht / B.J.-tehuis (Bijzonder Jeugdwerk-tehuis) van de Zusters Franciscanessen, Wilhelminastraat 1912 1949+ Franciscanessen[dode link]
Noordwijkerhout Bisschoppelijk Kleinseminarie De Leeuwenhorst van het Bisdom Rotterdam tot 1968 internaat tot 1973, Langelaan 3 m.o. 1961 1973
Oegstgeest internaat Bouwlust, Rhijnhofweg 7 1982- nu [2]
Oegstgeest internaat Curium 1959- 1994+
Oegstgeest internaat Duinzigt voor weeskinderen van de Zusters Franciscanessen van Mariadal, Rhijngeesterstraatweg 40 1853 2009+ Zusters Franciscanessen van Mariadal
Oegstgeest internaat`t Veerhuis, Oranjelaan 2
Oostvoorne Ons Genoegen, koloniehuis en medisch kinderhuis 1945- 1946+ kolonie Oostvoorne
Oostvoorne Agaathahuis gezondheidskoloniehuis 1956- 1963+
Oostvoorne B.J.-tehuis Overburgh (Bijzonder Jeugdwerk-tehuis)
Rijswijk R.K. kostschool / internaat Don Bosco van de Salesianen van Don Bosco, Julianaantje 24-26 1952 2003+ Don Bosco Rijswijk Don Bosco Nederland
Rijswijk Huize Ora et Labora door de Kruisvaarders van Sint-Jan, Nieuwvoorde, van Vredenburchweg 164 1925 1944 Kruisvaarders van Sint-Jan
Rijswijk Huize Westhoff, Julialaantje 1973- 2004+
Rotterdam Het kinderhuis der Hervormde Gemeente te Rotterdam, Van Speykstraat 1886 2006 Het Kinderhuis
Rotterdam Het kinderhuis, Bilderdijkstraat 1953- 1954+
Rotterdam Het Hervormd Burger Weeshuis, Voorhaven te Delfshaven 1861 1945
Rotterdam Huize Don Bosco van de Salesianen van Don Bosco, Statenlaan 1945- 1969+ Don Bosco Nederland
Rotterdam R.M.P.I. en Moria 1976- 1989+
Rotterdam kindertehuis Dominicus Savio voor voogdijkinderen door zusters Dominicanessen van Voorschoten ( -1960) en de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort (1960- ), Westersingel 40, later Heemraadssingel 1940- 1977+ Dominicanen Nl Zusters van O.L. Vrouw
Rotterdam kindertehuis Het klaverblad, Heemraadssingel 1965 1977+
Rotterdam Pensionaat Maria Koningin der Harten (Regina Cordium) Dochters der Wijsheid, Afrikaanderplein 5 1924 1968+ Dochters der Wijsheid
Rotterdam "Sint Lucia" gesticht / instituut / internaat van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek, (1897) Coolsingel, (1920) Aert van Nesstraat en (1958) Hennekijnstraat 1897 1958+ Sint Lucia Franciscanessen[dode link]
Rotterdam Sint Magdalenavereniging (stg.) zorg voor ongehuwde moeders en hun kinderen Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament. Overschie 1940- 1940+
Rotterdam kindertehuis "Het Bosje" later "Kleinwoud" nu de villa en de toverlantarenpaal 1963- 1963+
Rotterdam Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming (OV) later stg. OV ca. 1897 ca. 1967
Rotterdam meisjesinternaat Vredestein (lit.: Maria was haar naam Meisjesinternaat Vredestein Auteur(s): Willy Balyon ISBN 978-90-8788-057-6), Straatweg 280 Hillegersberg 1939- 1972+
Rotterdam B.J.-tehuis, Maximiliaanstraat sinds 1948 eendrachtsweg `1946- 1948+
Rotterdam tehuis van het Leger des Heils
Rotterdam internaat "Het Posthuis" (PTT KTA opleiding), Westzeedijk 116 1960 1975 internaat het Posthuis
Rotterdam Schippersinternaat Prinses Irene Coolhaven (nabij de parksluis) later Sportdorp (op de Sportsingel 70) 1952- nu
Rotterdam internaat Prinses Irene Schieboek, Berberisweg 350 1964- 2000-
Rotterdam Schippersinternaat Sint-Petrus van de Zusters Franciscanessen van Aerdenhout, Havenstraat 158 1924 1943
Rotterdam Schippersinternaat Koningin Wilhelmina, Coolhaven tegenover de Rochussenstraat 1958- 1974+
Rotterdam Schippersinternaat Gerben de Jong, Burgemeester Meineszlaan 57 1965- 1969+
Rotterdam Schippersinternaat De Roef, Mathenesserlaan 484 1952- 1975+
Rotterdam Schippersinternaat Voor Anker, Mathenesserlaan 506 1958- 1979+
Rotterdam Schippersinternaat 'De Stuurhut', Mathenesserlaan 440 1967- 1982+
Rotterdam Schippersinternaat Het Kompas, Mathenesserlaan 488 1954- 1969+
Rotterdam Robbenoord internaat voor Schipperskinderen, Schulpweg 37 1949 nu Stg. Meander
Rotterdam R.K. internaat voor Schipperskinderen "De Westersingel" zusters (dependance van De Uitkijk schiedam), Westersingel 63 1971 1982
Scheveningen tehuis voor arme meisjes Zusters van "De Voorzienigheid", Oude Scheveningseweg 37 1867 1918 Zusters v/D Voorz.
Scheveningen kinderhuis Don Bosco van de Salesianen van Don Bosco, de Scheveningseweg 1949- 1973+ Don Bosco Nederland
Scheveningen Stella Maris tehuis voor ongehuwde moeder en haar kind door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen (1950-1966), Scheveningseweg 33a 1950 1972+ Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Scheveningen Haags Hervormd weeshuis 1946- 1961+
Scheveningen kinderhuis "de Vluchtheuvel" kinderen van 2 tot 8 jaar (Gereformeerd) tijdelijk naar Eerbeek 1943, Nieuwe Duinweg hoek Pansierstraat 1838 2001+
Scheveningen B.J. tehuis Scheveningen, Badhuisweg 91-92 1945- 1945+
Schiedam Schiedamse Hervormd Weeshuis (Stichting Lindenhof) 1605 1946
Schiedam R.K. Weeshuis 1768 1955
Schiedam 1964 "Sint Imelda" & 1970 De Uitkijk" (voormalig R.K. weeshuis) internaat voor Schipperskinderen, Hoogstraat 44 1955 1993-
Veur Instituut Noorthey, een jongenskostschool 1845 1882
Vlaardingen Gast- en Weeshuis van de stad, sinds 1815 Weeshuis der Hervormden, sinds 1893 Weeshuisplein 26 1584 1960
Vlaardingen Callenburg B.J.-internaat met opleiding tot varensgezel 1946/8 1948+
Voorburg Jongeheren instituut, Schoolstraat 1830 1909
Voorburg Jongedamens instituut "Casa Bonita", Herenstraat en later Westeinde 1870 1899
Voorburg internaat van de Christelijk Instituut Effatha 1926 1999-
Voorburg Seminarie Vronesteyn centrum voor diaken- en priesteropleidingen in het Bisdom Rotterdam, Park Vronesteyn 14 w.o. 1990 nu Vronesteyn
Voorhout Bisschoppelijk Kleinseminarie Hageveld Bisdom Haarlem (Landgoed Schoonoord) (verhuisd naar Heemstede) {archief 1817-2001: Noord-Hollands Archief} m.o. 1847 1923 stg. Reünisten Hageveld
Voorhout internaat van de Bisschoppelijke Nijverheidsschool (B.N.S.) door de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Amsterdam (Landgoed Schoonoord), Leidsevaart 2 m.o. 1923 1980-
Voorschoten jongenskostschool Instituut Noorthey 1888 1907
Voorschoten kindertehuis ‘Nieuw-Voordorp’ van de Vereniging ’Kinderzorg’, Leidseweg 1908 1975
Voorschoten internaat 'Instituut Wullings', chique jongenskostschool met HBS-opleiding, op landgoed Beresteyn Leidseweg 192 1893 ca. 1941
Voorschoten Kleinseminarie der Montfortanen, aan de Haagsche Schouw Rijndijk (1951-1955), Beresteyn (1955-1968), Beresteyn internaat voor jongens (1968-1983) en gastenhuis Het Montforthuis, (1983-2001) m.o. 1951 2001 Beresteyn Beresteyn Monfortanen
Voorschoten Huize Bijdorp / instituut "Onze Lieve Vrouwe van Lourdes" pensionaat met MMS voor jonge juffrouwen; Dominicanessen, Veurse(straat)weg 3 m.o. 1878 ca. 1970 Huize Blijdorp Dominicanen Nl
Warmond Bisschoppelijk Grootseminarie (Theologicum) te Warmond {archief 1799-1967: Noord-Hollands Archief} w.o. 1799 1967
Warmond tehuis voor jongens / jongensinternaat "Het Warmonderhek" Broedercongregatie Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten Amsterdam, Oranje Nassaulaan 1-3d-5 1950 1967
Wassenaar kindertehuis Antoniushuis van de Zusters Franciscanessen 1945- 1960+ Franciscanessen[dode link]
Wassenaar R.K. (meisjes-)internaat de Graal - Huize Driekoningen, internaat voor karakter- en persoonlijkheidsvorming, Papeweg 2 1938- 1974+ [9][10]
Woerdense Verlaat Pensionaat St. Joseph, Meulmansweg 3
Zoeterwoude-Rijndijk (Zoeterwoude) gesticht / internaat "De goede Herder" Meisjes van 0 tot 20 Zusters van de Goede Herder, Hoge Rijndijk 1869- 1950+ Zusters van de Goede Herder
Zwijndrecht Julia R.K.internaat voor schipperskinderen Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort (1924-1980), Burgemeester de Bruïnelaan 84 en nu Schipperskade 75 1924 nu stg. Meander Zusters van O.L. Vrouw

Bronnen en links