‘Stenen en pannen’ – uniek, historisch boek van Marcel Dings

29 maart 2017 | Historie, Uitgaven

De Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) stelt zich ten doel om industrieel erfgoed in de provincie Limburg onder de aandacht te brengen en te behouden.

WIEL doet dat onder andere door de uitgave van boeken waarin het nog aanwezige erfgoed zo volledig mogelijk in kaart wordt gebracht. Zo verschenen er eerder boeken over Stroop en Zuivel.

Op 18 mei 2017 verschijnt het boek Stenen en pannen: Geschiedenis en inventarisatie van de grofkeramische industrie in Limburg, een rijk geïllustreerd boek geschreven door Marcel Dings, een kenner bij uitstek van de historie en tegenwoordige staat van die industrietak.

De fabricage van stenen, dakpannen en gresbuizen is voor Limburg al lang een belangrijke bedrijfstak. Dat geldt zeker voor het ‘kerngebied’ tussen Venlo en Roermond. Tegelen was daarbij de allerbelangrijkste locatie, met enkele grote pannen- en steenfabrieken.

Vanuit Tegelen breidde de industrietak zich later uit over de meer zuidelijk gelegen plaatsen Belfeld, Reuver en Swalmen.

Maar ook de grens over, naar de nabij gelegen plaatsen Kaldenkirchen, Bracht en Brüggen.

In dit unieke boek wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van deze bedrijfstak in de provincie Limburg en aan alle bijzondere overblijfselen die daarvan nog zichtbaar zijn: fabrieksgebouwen, directievilla’s, arbeiderswoningen, spoortunneltjes etc.

Het boek telt 176 pagina’s en bijna 200 foto’s in full colour waaronder de hier afgebeelde exemplaren.

Méér weten? Vóórintekenen tegen een gereduceerde prijs? Klik dan hier of op deze afbeelding om de pdf-folder te downloaden.

Foto: Rendiz, Panningen

Foto: Peter Bors, Beesel

Onze Facebook-pagina