Wilhelminaplein (3)

Het Wilhelminaplein met Studio B (en eerder bioscoop) op een foto uit de jaren zeventig. Rechts daarvan bevond zich het Witte Huis dat toen al afgebroken was.
Links op de foto de voormalige winkel met ijzerwaren van de fa. Verhaagh.
Op de achtergrond de Gasthuisstraat.