Metaalstraat (01)

Metaalstraat met op de achtergrond ijzergieterij Industria die destijd (1972) al niet meer als zodanig in gebruik was. De foto is genomen vanuit de richting Hoogstraat.
Inmiddels is van kenmerken van de vroeger locatie zo goed als niets meer terug te vinden. Maasveld II heeft bezit genomen van dit terrein.
Het terrein rechts werd lange tijd door buurtvereniging ‘van het Ing tot de Aaj Mert’ gebruikt om aan het einde van de Sintermertesoptocht het vuur te ontsteken – warme herinneringen, zowel aan de ijzergieterij als aan het Sintermertesvuur…