Maasstraat (12)

Watersnood Steyl – 1 januari 1926.
Een fraaie opname – ondanks de troosteloosheid van de overstromingen in 1926.
De foto is genomen vanaf de watertoren in het oostelijke deel van de kloostertuin die behoort bij het Missieklooster van de Congregatie van het Goddelijk Woord.
Op de voorgrond de Arnoldus Janssenstraat. Ongeveer in het midden de Maasstraat en de Patersstraat, de verbindingsweg tussen de Arnoldus Janssenstraat en de Maasstraat.
In de verte de Roermondseweg. Midden rechts, de Veerweg met de sigarenfabriek van Kreykamp.