Kerkstraat (02)

Vanuit de toren van de St. Martinusstraat geeft deze foto uit 1984 een goed beeld van het Tegelse winkelcentrum aan de Kerkstraat en aan het Wilhelminaplein.
Op de achtergrond de schoolgebouwen die naderhand zijn afgebroken voor de verdere uitbreiding van het winkelcentrum.
Op de voorgrond In de Beeten, toen nog een doorgaande verbindingsweg tussen Schoolstraat en Bongerdstraat.