Hoogstraat (4)

Vanuit de toren van de Sint Martinuskerk werpen we hier een blik op de overstromingen in 1926 van een gedeelte van de Hoogstraat.
Het witte pand ongeveer in het midden is de locatie van de (inmiddels nieuwe) gymzaal. Rechts daarvan een pand dat zich daar nog steeds bevindt, op de hoek van de Hoogstraat en Bremraap.
Op de voorgrond smederij Giesen en de woonhuizen aan de Sint Martinusstraat.