Grotestraat (22)

Een karakteristieke locatie als je vanuit noordelijke richting het centrum van Tegelen in reed (foto uit 1954).
Gezien het aantal historische panden heeft deze plek ook tegenwoordig nog een markante uitstraling.
Achter de kerk is links nog het oude gemeentehuis zichtbaar dat allerlei functies in het openbare leven heeft vervuld. Na afbraak werd de vrijgekomen ruimte toegevoegd aan het Wilhelminaplein.