Nieuw(s) in categorieën

27 december 2017 | Diversen, Website

Website tegelen.info is in principe een blog of weblog. Essentieel onderdeel van de site is dan ook het item Nieuw(s) – het blog dat bestaat uit berichten. Dat is van meet af aan de opzet geweest.
Elk bericht werd en wordt altijd toegekend aan één of meer categorieën – zeg maar rubrieken zoals een tijdschrift die bijvoorbeeld kent.

Aan welke categorie(ën) een bericht is toegevoegd, vind je boven het bericht zelf. Dat is altijd zo geweest.

In het nieuwe design heeft het gebruik van categorieën een extra accent gekregen: je kunt namelijk berichten zoeken per categorie.

Selecteer een categorie via de keuzelijst.
Handig om te zoeken naar geselecteerde informatie
Je kunt twee wegen bewandelen om nieuws in een bepaalde categorie te bekijken:

  • Via de keuzelijst die je op de pagina Nieuw(s) en elke categoriepagina met één enkele klik kunt openen. Klik bij wijze van oefening in de keuzelijst hieronder en klik daarna op de gewenste categorie.
    [do_widget id=displaycategorieswidget-2]
“In het nieuwe design heeft het gebruik van categorieën een extra accent gekregen: je kunt namelijk berichten zoeken per categorie.”
  • Bij elk bericht kun je zien aan welke categorie(ën) het is toegewezen. Op de pagina Nieuw(s) en op elke categoriepagina hebben die categorieën een bepaalde kleur – dat valt meteen op. Bij elk afzonderlijk bericht zijn de categorieën zichtbaar ónder de eerste afbeelding. Door in een bericht op een bepaalde categorie te klikken, kom je terecht op de bijbehorende categoriepagina.

Onze Facebook-pagina