Afscheid tegelen.info

26 oktober 2020 | Diversen, Website, YouTube

Afscheid

Vandaag – 26 oktober 2020 – nemen we definitief afscheid van de website tegelen.info. Vanaf de lancering op 10 december 2014 werd deze website honderdduizenden keren bezocht.

De nadruk van de website lag op het vastleggen – voor zover mogelijk – van de aanwezigheid van Tegelen op het wereldwijde internet én op de rode draad tussen heden en verleden waarmee we onlosmakelijk verbonden zijn.

Voortzetting

Zoals bekend is de website tegelen.nu – die je momenteel bezoekt – in principe een verbeterde voortzetting van de oude website. Wie de oude site regelmatig bezocht heeft, zal herkenbare onderdelen hier terugvinden – in een ander jasje, dat wel.

Homepage

De achtergrond van de nieuwe homepage symboliseert de dynamiek in het op elk moment veranderende ‘nu’.

Grijs is de kleur van het verleden, van vroeger, van gisteren, van zojuist. Oranje is de kleur van het nu, van straks, morgen, van de toekomst. De beide kleuren vind je terug in het logo – precies zoals dat in de oude website ook het geval was.

De ruim honderd, vrijwel allemaal korte YouTube-video’s die de slideshow op de homepage bevat zijn ooit ook gebruikt op de vorige website en staan symbool voor de andere kijk op Tegelse aspecten uit het verleden en uit het heden.

Beschouw het als onze eigen visie op een veranderde en steeds veranderende samenleving – in Tegelen én de overige wereld.

 

Onze Facebook-pagina